15.6.2017

Jäsentiedote 5/2017

1. Aptan työsuhdeneuvonta on suljettuna 10.-28.7.2017
2. Farmaseuttisen työehtosopimuksen 13 §:n osakuukauden palkanjakajaa 21,5 sovelletaan myös tilanteissa, joissa osalta kuukautta maksetaan vuosilomalain 10 §:n 4. kohdan mukaista lomapalkkaa
3. Henkilöstöjohdon Päivillä ennätysyleisö
4. Ennakkotieto: Henkilöstöjohdon Päivät 2018 järjestetään 17.- 18.5.2018 Långvikissa, Kirkkonummella.
5. Kiky-kyselyn tulosten yhteenveto
6. Aptan syksyn 2017 koulutukset
7. Työturvallisuuskeskuksen (TTK) tuoreimmat julkaisut

1. Aptan työsuhdeneuvonta on suljettuna 10.-28.7.2017 

Toimistomme on kesälomalla 10.–28.7. välisen ajan (viikot 28–30). Tänä aikana saat apua moniin työsuhdepulmiin verkkosivuillamme olevasta ’usein kysyttyjä kysymyksiä’ -osiosta. Kysymyksiin ja vastauksiin voit tutustua tarkemmin täällä. Apunasi toimivat myös oppaamme vuosilomista, poissaoloista sekä työajasta. 

Työsuhteen päättämistilanteissa kannattaa tutustua myös varoituksen antamista koskeviin ohjeisiin ja irtisanomisen edellytyksiin. Näissä asioissa on hyvä muistaa, että varoitus tulisi antaa kohtuullisessa ajassa laiminlyönnistä. Mikäli työsuhteen päättämiskynnys ylittyy, työsuhde tulee myös päättää kohtuullisen ajan kuluessa tapahtuneesta. 

On myös hyvä muistaa, että työsopimuksen purkaminen on työsopimuksen irtisanomista järeämpi vaihtoehto ja siten työsopimuksen purkuun on oltava vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanomiseen. Purkaminen edellyttää aina erittäin painavaa syytä. Mikäli apteekissa tulee tilanne, jossa joudutaan miettimään työsuhteen päättämistä, ei asiassa kannata hätäillä. Purkamisen suorittamiseenkin on kuitenkin aikaa 14 vuorokautta purkuperusteen ilmaannuttua. Purkamisesta voit lukea lisää täältä

Mikäli et saa vastausta yllä olevista linkeistä, ja ongelmasi on edelleen erityisen akuutti, voit lähettää sähköpostia info@apta.fi. Vastaamme mahdollisuuksiemme mukaan ja viimeistään lomalta palattuamme. 

Työsuhdeneuvontanumeromme on 09 1728 53. 

Kirsi on lomalla 3.-28.7. ja Lasse on 10.7.-4.8. välisen ajan. 

2. Farmaseuttisen työehtosopimuksen 13 §:n kuukausipalkanjakajaa 21,5 sovelletaan myös tilanteissa, joissa osalta kuukautta maksetaan vuosilomalain 10 §:n 4 kohdan mukaista lomapalkkaa

Apta ja SFL ovat sopineet, että farmaseuttisen henkilöstön osakuukauden palkan laskentaan sovelletaan työehtosopimuksen 13 §:ää myös niissä tilanteissa, kun osalta kuukautta maksetaan vuosilomalain 10 § 4 kohdan mukaista lomapalkkaa (esim. prosentuaalista lomapalkkaa). Työehtosopimuksen 13 pykälään lisätään uusi 3. kohta: 

3. Tätä pykälää sovelletaan osakuukauden palkan laskemiseen myös silloin, jos osalta kuukautta maksetaan prosentuaalisesti laskettua loma-ajanpalkkaa (vuosilomalain 10 § 4. mom).  

Mikäli tällaisessa tilanteessa palkkaan oikeuttavia työpäiviä on kuitenkin kuukaudessa vähintään 13, poissa olluiksi työpäiviksi lasketaan päivät maanantaista perjantaihin ja loman sisään mahdollisesti jäävä työaikaa lyhentävä arkipyhä rinnastetaan laskennallisesti palkkaan oikeuttavaksi työpäiväksi, eikä sitä vähennetä kuukausipalkasta.  

Mikäli lomapalkka ja loppukuun palkka on jo maksettu tämän kesän osalta esim. kalenteripäivälaskennan perusteella, tuota laskelmaa ei tarvitse korjata.  Farmasialiiton kanssa on sovittu, että tätä uutta Farmaseuttisen työehtosopimuksen 13 §:n kolme kohtaa sovelletaan tuleviin laskelmiin. 

3.  Henkilöstöjohdon Päivillä ennätysyleisö 

Kiitokset teille kaikille Henkilöstöjohdon Päiviin osallistuneille. Tänä vuonna seminaariin osallistui yli 100 apteekkaria ja proviisoria.  Erityistä mielenkiintoa seminaaripäivien aikana herättivät apteekkialan ajankohtainen ja osin haastavakin tilanne, arjen kimurantit tilanteet työsuhdeasioissa sekä ne eväät, joita saatiin paremman arjen sujuvoittamiseksi esimiestyössä. 

4. Ennakkotieto: Henkilöstöjohdon Päivät 2018 järjestetään 17.- 18.5.2018 Långvikissä, Kirkkonummella

Apta järjestää tämän kaksipäiväisen seminaarin myös ensi vuonna ja tällä kertaa se järjestetään kongressi -ja kylpylähotelli Långvikissä, Kirkkonummella. Seminaariajankohta on torstaista-perjantaihin 17.-18.5.2018. Tervetuloa seminaariin myös ensi vuonna! 

5. Kiky-kyselyn tulosten yhteenveto 

Apta kiittää jäseniään kyselyyn vastaamisesta!  

Apta teki jäsenilleen kyselyn, joka koski vuosityöajan pidentämisestä apteekeissa. Kysely tehtiin ajalla 1.-19.3.2017.  

Vastaajia oli n. 40 % jäsenistämme. Vuosityöajan pidentäminen toteutettiin lähes 100 prosenttisesti kaikissa apteekeissa.   

Vastaajista n. 75 % koki, että sopiminen vuosityöajan pidentämisestä sujui hyvin tai melko hyvin.  

Yli 80 % apteekeista toteutti työajan pidennyksen paikallisesti sopien eli vuosityöaikaa koskevan pöytäkirjan 1 tavalla. Kolme eniten käytettyä elementtiä olivat koulutus, jaksotyöajan pidentäminen sekä miinustuntien siirtäminen työaikapankkiin. Kaikkia elementtejä kuitenkin käytettiin. 

Suurin osa, eli lähes 84 % vastanneista apteekeista toteutti pidennyksen kaikille samalla tavalla. Vajaa 35 prosenttia vastanneista koki luottamusmiehen taholta painostusta olla toteuttamatta koko vuosityöajan pidennystä. 

Muistattehan, että vuoden 2018 vuosityöajan pidennystä koskevat neuvottelut ovat käytävä marraskuun loppuun mennessä.Tästä syystä olisi hyvä hyvissä ajoin sopia heti lomien jälkeen luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kanssa ajankohta, milloin vuoden 2018 pidennyksestä sovitaan. 

6. Aptan syksyn 2017 koulutukset 

Muistattehan ilmoittautua syksyn koulutuksiin. Apta järjestää seuraavat koulutukset syksyllä 

  • Palkkamääräysten ja palkanlaskennan ydinkohdat keskiviikkona 30.8, Helsinki (puolen päivän koulutus) 
  • Työaikapäivä perjantaina 22.9, Oulu 

Lue lisää ja ilmoittaudu täältä https://apta.fi/koulutus/

7. Työturvallisuuskeskuksen (TTK) tuoreimmat julkaisut  

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on yksityisten palvelualojen yhteistyöelin, jossa Apteekkien työnantajaliitto on edustettuna. Apteekkialan oppaat ovat saatavissa tästä linkistä

Tuoreimpia julkaisuja ovat seuraavat: 

  • Esimiesten perehdyttäminen, keskeinen lainsäädäntö tutuksi 
  • Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä 
  • Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä, tiimityökirja verkossa 
  • Sosiaalialan työsuojelu ja työhyvinvointi -opas 
  • Mobiilin työn vaativuustekijät (digi-julkaisu) 

Julkaisujen pdf-versiot ovat ladattavissa täältä: https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/ladattavat_julkaisut 

Aurinkoista kesää! 

Apteekkien työnantajaliitto