8.4.2013

Jäsentiedote 4/2013

1. Ensi kesän lomien antaminen
2. Vuosilolain muutokset 2013
3. Työmarkkinaseminaari lähestyy – oletko ilmoittautunut ?

1. Ensin kesän lomien antaminen

Tulevan kesän vuosilomien lomapalkan laskentaa ja sairastumista ennen loman alkua tai sen aikana koskevat lain ja työehtosopimuksen säännökset ovat ennallaan. Loma-asioista on laajemmin kerrottu Apteekkien vuosilomaoppaassa, joka löytyy osoitteesta https://apta.fi/.

2. Vuosilomalain muutokset 2013

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset. Muutokset johtuvat EY-tuomioistuimen ratkaisujen täytäntöönpanosta Suomessa.

Ensimmäinen muutos koskee lomapalkan laskentaa silloin kun kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat, esim. kokoaikatyöntekijä siirtyy osa-aikaiseksi tai päinvastoin. Näissä tilanteissa kuukausipalkkaisenkin lomapalkka lasketaan jatkossa prosentuaalisesti. Laskentatavan muutos koskee vasta 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta ansaittavia lomia, joten käytännössä sitä sovelletaan kesän 2014 lomapalkkojen laskentaan sekä aiemminkin silloin kun työntekijälle maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksia kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta ansaituista lomista.

Toinen muutos koskee sairastumista loman alkaessa tai aikana. Näitä tilanteita käsitellään jatkossa samalla tavalla, sillä 7 päivän omavastuu poistuu loman aikana sairastuttaessa. Tämä muutos tulee voimaan 1.10.2013, joten se koskee vasta tulevia talvilomia.

Selostamme lakimuutoksista tarkemmin tulevissa tiedotteissa. Uusimme myös vuosilomaoppaan vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Se lähetetään jäsenille syksyn aikana.

3. Työmarkkinaseminaari lähestyy – oletko ilmoittautunut ?

Seminaari järjestetään 15.-17.5.2013 Viking Gabriellalla Tukholman risteilynä. Muista ilmoittautua viimeistään perjantaina 19.4.

Käsittelemme mm. ajankohtaista työmarkkinatilannetta, valmistautumista syksyn neuvottelukierrokseen, Suomen talousnäkymiä, esimiehen oikeuksia ja velvoitteita, apteekkitoiminnan kehittämistä, apteekkarin vaihdokseen ja sairauspoissaoloihin liittyviä työsuhdeongelmia sekä uusia vuosilomalain muutoksia.

Voit lähettää myös ennakkoon työsuhde- ja eläkekysymyksiä netti-ilmoittautumisen yhteydessä tai osoitteeseen jukka.koskipirtti@apta.fi. Kysymykset käsitellään nimettöminä.

Ohjelma ilmoittautumisohjeineen ja hintatietoineen löytyy täältä.