13.11.2018

Jäsentiedote 15/2018

 1. Palkankorotusohjeet 1.1.2019 alkaen
 2. Vuoden 2019 koulutukset
 3. Vuosilomalakiin tulossa muutoksia keväällä 2019
 4. Ennakkoarvio vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuista

1. Palkankorotusohjeet 1.1.2019 alkaen

Yleiskorotus

Farmaseuttisen henkilöstön voimassaolevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2019 alkaen 0,9 %.

Apteekkikohtainen erä

Yleiskorotuksen lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään 0,8 % apteekkikohtainen erä 1.1.2019 alkaen, joka on laskettu lokakuun 2018 farmaseuttisen henkilöstön palkkasummasta.

Erä jaetaan noin puolelle apteekin farmaseuttisesta henkilöstöstä. Saajien 0,9 % yleiskorotuksella korotettuun palkkaan lisätään apteekkierä sen suuruisena kuin apteekki on sen päättänyt työntekijälle jakaa.

Tutustu laatimiimme farmaseuttista henkilöstöä koskeviin palkankorotusohjeisiin.

Tutustu apteekkierän jakosääntöihin.

2. Vuoden 2019 koulutukset  

Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin aukeaa joulukuussa. Syksyn koulutuksiin ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin keväällä.

Vuosilomakoulutus to 21.3. klo 10.15-16.30, Helsinki, Taitotalon kongressikeskus (Valimotie 8)

Tule päivittämään vuosilomatietosi ajan tasalle! Koulutuksessa käydään läpi myös 1.4.2019 voimaan tulevat vuosilomalainmuutokset, jotka koskevat vuosilomaa täydentäviä, työkyvyttömyydestä johtuvia lisäpäiviä.

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa vuosiloma-asioita hoitaville työntekijöille.

Koulutuksen hinta on 340 € + alv 24 %, ei jäseniltä 440 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamiainen, lounas ja päiväkahvi.

Käymme läpi mm. seuraavat asiat:

 • keskeiset perusasiat vuosiloman ansaitsemisesta ja antamisesta
 • vuosiloman ansainta perhevapailta
 • lomapalkan laskentasäännöt
 • työkyvyttömyys ja vuosiloma, uudet 1.4.2019 voimaan tulevat lainmuutokset
 • vuosiloma ja vajaan periodin tuntien laskeminen
 • loma ja vapaapäivät työvuoroluettelossa

Ilmoittaudu viimeistään 13.3.2019 mennessä. Ilmoittautumislinkki aukeaa joulukuussa.

Henkilöstöjohdon Päivät to-pe 16.-17.5.2019, Långvik Congress Wellness hotel, Kirkkonummi (Tanskarlantie 9)

Tervetuloa Apteekkien työnantajaliiton järjestämään Henkilöstöjohdon kaksipäiväiseen seminaariin. Tilaisuus on tarkoitettu apteekkarien lisäksi myös apteekin esimiesasemassa oleville proviisoreille.

Seminaarissa kuulemme mm. tulevaisuustutkija Ilkka Halavan ajatuksia tulevaisuuden apteekeista sekä tutkimusprofessori Pia Heilmannin näkökulmia johtamisesta. Lisäksi päivien aikana käydään läpi monia työnantajille tärkeitä työsuhdeasioita, joihin annamme käytännön neuvoja ja ohjeita.

Koulutuspäivien hinta on 740 € + alv 24 % / henkilö 2-hengen huoneessa kuljetuksineen ja 700 € +alv 24 % ilman kuljetusta. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 50 € + alv 24 %. Seminaariin osallistumattoman seuralaisen matka maksaa 380 € + alv 24 % €.

Osallistuja voi valita osallistuuko yhteiskuljetukseen Helsingistä Långvikiin ja takaisin. Hinta sisältää kokouslounaat, aamiaisen perjantaina sekä á la carte – illallisen ruokajuomineen sekä koulutukseen osallistujille kokouskahvit ja koulutusmateriaalin.

Ennakkoilmoittautuminen alkaa joulukuussa.

Tarkempi ohjelma julkaistaan viimeistään tammikuussa.

Työsuhdepäivä to 12.9. klo 10.15-16.30, Helsinki, Taitotalon kongressikeskus (Valimotie 8)

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa työsuhdeasioita hoitaville henkilöille

Koulutuksen hinta on 340 € + alv 24 %, ei jäseniltä 440 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamiainen, lounas ja päiväkahvi.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita:

 • keskeiset perusasiat työntekijää palkattaessa
 • työsuhteen alkaminen
  • koeaikaa koskevat työehtosopimusmääräykset
  • työsopimuskirjaukset
 • työsuhteen päättäminen
  • menettelytavat ja edellytykset
  • henkilökohtaiset syyt päättämisperusteena
  • tuotannolliset ja taloudelliset syyt päättämisperusteena

Ajankohtaisia työsuhdeasioita pe 4.10. Oulu

Koulutuksen aihe ja paikka tarkentuvat myöhemmin keväällä.

Työaikapäivä pe 22.11. klo 10.15-16.30, Tampere, Scandic Station (Ratapihankatu 37)

Koulutuksessa keskitytään työehtosopimusten määräyksiin ja kerrataan, mihin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota työaika-asioita suunniteltaessa. Koulutuksen hinta on 340 € + alv 24 %, ei jäseniltä 440 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamiainen, lounas ja päiväkahvi.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat 

 • Tessin työaikajärjestelmät ja säännöllisen työajan järjestäminen
 • Työpäivän, työviikon ja periodin pituudet ja vaihtelu
 • Mikä on työaikaa ja mikä ei?
 • Työaikojen suunnittelulla tehokkuutta ja kustannussäästöjä?
 • Vapaiden antaminen
 • Arkipyhäviikkojen työaika
 • Työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät työvuoroluettelossa
 • Ruoka- ja kahvitauot
 • Sunnuntaityö, Lisä- ja ylityö
 • Työaikalisät 
 • Paikallinen sopiminen työaikakysymyksissä

 Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa myöhemmin keväällä.

3. Vuosilomalakiin tulossa muutoksia keväällä 2019

Maan hallitus antoi lakiesityksen vuosilomalain muutoksista eduskunnalle marraskuun alussa. Muutosesitykset on tehty EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuvien vaatimusten täyttämiseksi.

Vuosilomalakiin lisättäisiin säännökset työntekijän oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin tilanteissa, joissa työntekijä ei sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvan työstä poissaolon vuoksi ole ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää. Säännösmuutoksen myötä työntekijöille turvattaisiin työaikadirektiivin edellyttämät 24 vuosilomapäivää kokonaiselta lomanmääräytymisvuodelta. Jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää, lisäpäiväsäännös ei tulisi sovellettavaksi.

Lisäpäiviltä työntekijällä olisi oikeus saada vastaava palkka kuin työssä ollessaan.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman antamisajankohtaa pidennettäisiin. Vuosiloma voitaisiin antaa vielä lomakautta seuraavan lomanmääräytymisvuoden aikana.

Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun lakiesitys etenee eduskunnassa. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

4. Ennakkoarvio vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuista

Ennakkotiedot ensi vuoden sosiaalivakuutusmaksuista on julkaistu: Ennakkoarvio vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuista

Tiedot tarkentuvat vuoden loppuun mennessä.