15.6.2023

Kertakorvauksia koskevat ohjeistukset

Farmaseuttien ja proviisorien kertakorvaus

Farmaseuttiselle työehtosopimuksen piirissä työskentelevälle työntekijälle maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä 450 euron kertakorvaus. Osa-aikaisen kertakorvaus suhteutetaan työaikaan. Paikallisesti voidaan sopia, että kertakorvaus maksetaan kahdessa osassa, 200 euroa heinäkuun palkanmaksun yhteydessä ja loput 250 euroa viimeistään lokakuun palkanmaksun yhteydessä.

Kertakorvauksen saamisen edellytyksenä on se, että työsuhde on alkanut viimeistään 30.4.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksuajankohtana.

Tutustu tarkemmin farmaseuttisen henkilöstön kertakorvausta koskeviin ohjeistuksiin tästä:

Farmaseuttisen henkilöstön kertakorvausta koskevat ohjeistukset

Apteekin teknisten työntekijöiden kertakorvaus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä työskentelevälle työntekijälle maksetaan 400 euron kertakorvaus joulukuun palkanmaksun yhteydessä. Osa-aikaisen kertakorvaus suhteutetaan työaikaan. Työnantaja voi yksipuolisesti päättää kertakorvauksen maksamisesta kahdessa yhtä suuressa osassa niin, että 200 euroa maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja toinen 200 euroa viimeistään kesäkuun 2024 palkanmaksun yhteydessä.

Kertakorvauksen saamisen edellytyksenä on se, että työsuhde on alkanut viimeistään 1.1.2023 ja on voimassa kertakorvauksen ensimmäisenä maksuajankohtana.

Tutustu tarkemmin farmaseuttisen henkilöstön kertakorvausta koskeviin ohjeistuksiin tästä:

Apteekkien työntekijöiden kertakorvausta koskeva ohjeistus