29.10.2020

Palkkaustyöryhmä toteuttaa kyselyn palkkausjärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista tammikuussa 2021

Apteekkien työnantajaliitto ja Suomen Farmasialiitto ovat sopineet työehtosopimuksella palkkaustyöryhmän perustamisesta. Palkkaustyöryhmä aloitti työskentelynsä 10.6.2020. Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmässä on nähty uudistamistarvetta ja mahdollisen uudistuksen tarkoituksena on kehittää kannustava järjestelmä. Tätä varten osapuolet ovat päättäneet kartoittaa Mandatum Lifen avulla mm. apteekkarien ja luottamusmiesten näkemyksiä farmaseuttisen henkilöstön nykyisestä palkkausjärjestelmästä sekä palkkausjärjestelmän kehittämistarpeesta.

Kyselyn toteuttaa Aptan ja SFL:n yhteisestä toimeksiannosta Mandatum Life Palvelut Oy:n Palkitsemispalvelut. Kysely tullaan tekemään 11.1.-31.1.2021.

Kyselyn avulla saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Saatuja yksittäisiä vastauksia käsittelevät ainoastaan Mandatum Lifen Palkitsemispalveluiden asiantuntijat. Kyselyn tulokset esitetään palkkaustyöryhmän osapuolille anonyymisti ja yleisellä tasolla siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa.