28.3.2023

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus tasa-arvosuunnitelmista

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä suunnitelma ja päivittää se määräajoin, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Suunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Suunnitelma tehdään yhteistyössä työpaikan henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstön edustajilla tulee olla riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa.

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava ja päivitettävä joka toinen vuosi.

Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.

Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaa (ent. henkilöstö- tai koulutussuunnitelma) tai työsuojelun toimintaohjelmaa tai laatia yhdessä yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.

Tasa-arvo suunnitelman tekemisestä ja päivittämisestä voit lukea tarkemmin täältä.