19.8.2020

Palkanmaksuvelvollisuudesta sairauden, karanteenin tai ns. koronatestien odotusajalta

Apteekkien työehtosopimuksissa palkanmaksuvelvollisuus on rajattu sairauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että karanteenin (viranomaisen määräämän tai ohjeistuksiin perustuvan omaehtoisen karanteenin) ajalta ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Mikäli työntekijä on työkyvytön sairauden takia, työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan. Sairausajan palkkamääräykset perustuvat työsuhteen pituuteen ja niistä voi lukea tarkemmin työehtosopimusten 14 §:n 5. kohdasta.

Viranomaisen määräämä karanteeni altistumisen takia

Työntekijä ei ole sairastunut eikä sairas, jos hän joutuu koronaan altistumisen vuoksi viranomaisen määräämään karanteeniin. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Työntekijällä on kuitenkin oikeus Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan. Mikäli työnantaja maksaa tältä ajalta palkan, tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle.

Viranomaisen suosittelema/ohjeistama karanteeni testiin pääsyn ja testitulosten odottelun ajalta

Mikäli työntekijä on sairas, ja hän tämän takia menee koronatestiin, työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaansa.  Tällöin sairaus, ja työstä poissaolo, perustuu lääkärin toteamaan työkyvyttömyysaikaan.

Mikäli työntekijä ei ole sairas, ja tästä huolimatta syystä tai toisesta menee koronatestiin, on kyseessä palkaton poissaolo testaukseen kuluvan ajan osalta.

Työntekijän lapsen sairastumien, testaus tai karanteeni

Jos lapsi on sairas, kyseeseen tulee tilapäinen hoitovapaa alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi, ja siihen liittyy työehtosopimukseen mukaan palkanmaksuvelvollisuus enintään kolmen ensimmäisen sairauspäivän ajalta. Mikäli hoidon tarve jatkuu kolmen palkallisen kalenteripäivän jälkeen, muuttuu poissaolo palkattomaksi.

Jos työntekijän oireeton lapsi menee testiin, esim. sen vuoksi, että samassa päiväkotiryhmässä epäillään koronaa, tällöin työntekijällä voi olla oikeus työstä poissaoloon pakottavan perhesyyn vuoksi. Tällainen poissaolo on kuitenkin palkatonta. Kyseessä ei ole lapsen äkillisen sairauden vuoksi tarvittava tilapäinen hoitovapaa, koska lapsi on terve.

Viranomaisen suosittelema omaehtoinen karanteeni ulkomaanmatkoilta palaamisen jälkeen

Palkanmaksuvelvoitetta omaehtoisen karanteenin ajalta ei ole, jos työntekijä on palannut ulkomailta sellaisista maista, joihin kohdistuu omaehtoisen tai viranomaisen määräämän karanteenin vaatimus. Koska työntekijä on itse tehnyt matkustuspäätöksen, näissä tilanteissa poissaolo on seurausta matkustuksesta ja työntekijä aiheuttaa poissaolon omalla tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan.

Aptan näkemyksen mukaan tällä hetkellä, sillä ei ole merkitystä, milloin työntekijä on lähtenyt matkalle. Koronapandemian tilanne on ollut kaikkien tiedossa, ja jokaisen ulkomaille matkustavan on tullut ymmärtää riskit siitä, että pandemiatilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Suomen hallitus ja viranomaiset ovat todenneet useaan otteeseen, että voivat tehdä pikaisiakin matkustusrajoituksia sekä muutoksia karananteenikäytäntöihin.