4.6.2024

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.8.2024 alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.8.2024 kolmen prosentin yleiskorotuksella.

1. Henkilökohtaiset palkat

Apteekin työntekijöiden 31.7.2024 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2024 lukien 3,0 %:n yleiskorotuksella.

2. Palkkataulukot

1.8.2024 voimaan tulevia vähimmäispalkkataulukoita on korotettu 3,0 %:n yleiskorotuksella. 

Uudet palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksesta sekä tämän ohjeen lopusta.

1. kohdan mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden palkkataulukon suuruinen.

3. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka

Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa olevaa henkilökohtaista palkkaa korotetaan 3,0 % yleiskorotuksella.

Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.

4. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. Henkilökohtainen palkka voi muodostua erilaisista palkanosista kuten kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.

Mikäli työntekijälle on sovittu palkkataulukosta laskettava prosentuaalinen henkilökohtainen- tai työkohtaisuuslisä, (esim. taulukko + 10 %) käsitellään se erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Esimerkki

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Esimerkkitapauksessa työntekijän palkasta on sovittu ”könttäsumma” esim. 2 200 euroa/kk ja hänen tapauksessaan palkkataulukon palvelusvuosia vastaava uusi vähimmäispalkka olisi 2040 euroa/kk (alalle sovittu taulukoon kirjattu vähimmäispalkka). Palkankorotuksen seurauksena työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 3,0 prosentilla. Työntekijän uusi palkka määräytyy siten seuraavasti: 2 200 €/kk + 3,0 % palkankorotus = 2 266 €/kk

Kun korotuksen suuruus, ja sitä kautta työntekijän uusi palkka on saatu laskettua, tarkistetaan viimeiseksi vielä se, ettei uusi palkka alita työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa (palkkataulukot). Jos korotettu uusi palkka ylittää palvelusvuosisidonnaisen vähimmäispalkan, tarkistus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. Jos tarkistuksessa havaittaisiin, että uusi palkka (3,0 % korotettu henkilökohtainen kokonaispalkka) alittaisi palkkataulukon mukaisen minimipalkan, työntekijälle maksetaan palkkataulukon mukaista palkkaa 1.8.2024 eteenpäin.

Palkkataulukot 1.8.2024 lukien

PR/PV1.4.7.9.
I1834191620072088
II1887196820742154
III1955204021482230
IV2079216222622337

Alle 20 tuntia viikossa työskentelevän siivoojan tuntipalkka              12,42 €

Koululainen                                                                                          1321 €

Lähetti                                                                                                   1510 €

II palkkaryhmän harjoittelija                                                                1604 €

Lääketeknikko-oppilas                                                                         1603 €

Työaikalisät 1.8.2024 lukien:

Iltalisä                                                                             4,06

Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä                4,34

Yölisä                                                                             5,21