Jäsenyys

Aptan jäsenet saavat käyttöönsä kattavat jäsenpalvelut, jotka tukevat esihenkilöiden työtä apteekkien arjessa, mahdollistaen keskittymisen oleelliseen. Työmarkkinaosapuolena on Aptalla paras mahdollinen tieto ja kokemus aihealueesta. Tätä tietoa ja osaamista välitetään jäsenyrityksille monin tavoin: nopea ja asiantunteva neuvonta, proaktiivinen viestintä sekä monipuoliset koulutukset tukevat ja kehittävät apteekkien työnantajuutta.

Aptan jäsenpalvelut

  • Neuvontapalvelut työsuhdeasioista ja työehtosopimuksista
  • Kattavat työsuhdeoppaat ja -lomakkeet
  • Monipuoliset koulutukset
  • Ajantasainen viestintä apteekkien työmarkkina- ja työnantajuusasioista
  • Työehtosopimusten painettujen kappaleiden toimitus apteekkeihin
  • Erimielisyysneuvottelut liittojen välillä työsuhderiita-asioissa ja oikeusapu työtuomioistuimessa
  • Yhteistyökumppaniemme tarjoamat jäsenedut.

Neuvontapalvelut työsuhdeasioista ja työehtosopimuksista

Neuvonnan avulla Aptan jäsen säästää aikaa ja kustannuksia sekä ehkäisee ennalta riitatilanteiden syntymisen. Aptan asiantuntijoilta jäsen voi varmistaa suunnittelemansa ratkaisun toimivuuden niin pienissä kuin suuremissakin työsuhdeasioissa. Keskusteluissa asiantuntijoiden kanssa jäsen saa myös ajantasaista tietoa teemoista, joita ei kenties ole itse vielä huomannut ajatellakaan. Neuvontapalveluiden hyödyntämisen edut ovat molemminpuolisia – liiton toimisto saa jäsenistön kanssa keskustellessaan jatkuvasti tietoa toimialan ongelmista ja kehittämisideoista, joihin pikaisesti tarttuminen edelleen parantaa apteekkien työmarkkinaedunvalvonnan laatua ja laajuutta.

Kattavat työsuhdeoppaat ja -lomakkeet

Verkkosivujemme Työnantajan tietopankista Aptan jäsenet löytävät esihenkilötyössään tarvitsemansa oppaat mm. työaikaan ja poissaolotilanteisiin sekä työturvallisuuden -ja hyvinvoinnin teemoihin, ja lomakkeet työsopimuspohjista työsuojelun toimintaohjelmaan.

Monipuoliset koulutukset

Liitto järjestää työsuhdeasiainkoulutusta lähikoulutuksina ja verkossa sekä vuosittaisen apteekkien henkilöstöjohdon seminaarin. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös mm. EK-Tieto Oy:n ja Työturvallisuuskeskuksen koulutuksiin.

Ajantasainen viestintä apteekkien työmarkkina- ja työnantajuusasioista

Apta viestii jäsenilleen säännöllisillä jäsenkirjeillä, joihin on koottu alan ajankohtaiset asiat. Ajantasaiset tiedot löydät myös verkkosivujemme uutisvirrasta ja Työnantajan tietopankista.

Aptan jäsenillä on käytössään myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuottamaa aineistoa.

Työehtosopimusten painettujen kappaleiden toimitus apteekkeihin

Työehtosopimuksen ajantasainen versio on aina saatavilla verkossa. Apta toimittaa painetut TES-julkaisut jäsenapteekeilleen silloin, kun työehtosopimuksesta julkaistaan myös painettu versio.

Erimielisyysneuvottelut liittojen välillä työsuhderiita-asioissa ja oikeusapu työtuomioistuimessa

Jos jäsenapteekki kohtaa työsuhdeongelman, joka ei ratkea apteekissa käytävissä neuvotteluissa, Apta hoitaa erimielisyysneuvottelut työnantajan puolesta työntekijäliiton kanssa. Tarvittaessa asia viedään tuomioistuinkäsittelyyn, jossa Aptan jäsenapteekki saa työtuomioistuimessa maksuttoman oikeudenkäynnin.

Oikeusapu yleisissä tuomioistuimissa ei sisälly jäsenmaksuun, mutta halutessaan jäsen voi kääntyä esimerkiksi EK:n työsuhderiitojen asianajoon erikoistuneen yhtiön Työsuhdejuristit Oy:n puoleen. Muita Aptan yhteistyötoimistoja ovat Asianajotoimisto Roihu Law Oy, Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Roschier Attorneys Ltd sekä Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy.

Yhteistyökumppaniemme tarjoamat jäsenedut

Aptan jäsenenä nautit myös monipuolisista, rahanarvoisista jäseneduista, jotka tukevat työnantajuutta, työssä kehittymistä ja jaksamista.

Tervetuloa Aptan jäseneksi!