7.11.2022

Aptan ja Farmasialiiton neuvottelut käynnistyvät

Apta ja Farmasialiitto ovat aloittaneet tunnustelevan keskustelun edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa sovitun optiovuoden palkantarkistuksista. Neuvotteluja jatketaan 10.11.2022 ja tavoitteena on päättää neuvottelut marraskuun loppuun mennessä. Mikäli ratkaisua ei saavuteta, on työehtosopimus irtisanottavissa päättymään 31.1.2023.

Neuvotteluissa käsitellään myös perhevapaauudistuksen mahdolliset vaikutukset työehtosopimukseen. Perhevapaatyöryhmän työn valmistumisen määräaikaa on lykätty alun perin sovitusta.  

Aptan ja Farmasialiiton neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan erikseen.