31.3.2020

Apta ja Pam ovat sopineet väliaikaisesta omailmoitusmenettelyn käyttöönotosta sairauspoissaoloissa

Apta ja Pam ovat sopineet väliaikaisesta muutoksesta Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen 14 §:ään, joka koskee sairauspoissaolojen omailmoitusta -menettelyä. Muutos tulee voimaan 1.4.2020 alkaen.

Omailmoitusmenettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta.

Tällä sopimuksella on tarkoitus vähentää koronaviruspandemian aiheuttamaa terveydenhuollon tarpeetonta kuormitusta.

Väliaikaisilla määräyksillä työntekijän omailmoitus hyväksytään sairausajan palkanmaksun perusteeksi 5 päivän ajaksi flunssan ja koronaviruksen kaltaisten oireiden vuoksi. Sama ilmoitustapa koskee alle 10-vuotiaan lapsen sairastumista.

Työkyvyttömyydestä tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä. Työntekijän laiminlyödessä välittömän ilmoittamisen tahallaan tai huolimattomuudesta palkanmaksuvelvollisuus alkaa ilmoittamisesta.

Työnantaja voi velvoittaa palkanmaksuvelvollisuuden edellytyksenä työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen jo ensimmäisestä päivästä lukien, mikäli katsoo sen perustellusta syystä tarpeelliseksi.

Muutos on voimassa niin kauan kuin määräaikaiset työlainsäädäntömuutoksetkin, eli 30.6.2020 saakka.