5.12.2017

Jäsentiedote 13/2017

1. Vuoden 2018 koulutukset
2. EK:n jäsenmaksu alenee 25 % vuodelle 2018
3. Älä unohda hakea Kelan 2 500 euron perhevapaakorvausta
4. Farmaseuttista henkilöstöä koskeva koeaikamääräys piteni kuuteen kuukauteen
5. Palkankorotusohjeet 1.1.2018 alkaen

1. Vuoden 2018 koulutukset  

Tervetuloa Apteekin työnantajaliiton järjestämiin koulutuksiin vuonna 2018 – ilmoittautuminen on nyt avattu! Järjestämme koulutusta vuosiloma-asioista, apteekkierän jakamisesta ja paikallisesta sopimisesta, työsuhde- ja työaika-asioista sekä poissaoloihin ja palkanlaskentaan liittyvistä asioista. 

Järjestämme myös vuosittaisen kaksipäiväisen seminaarin apteekin henkilöstöjohdolle ajankohtaisista asioista. 

15.2.2018 Vuosilomakoulutus, Helsinki

  • Tule päivittämään vuosilomatietosi ajan tasalle! Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa vuosiloma-asioita hoitaville työntekijöille.


7.3.2018 Apteekkierän jakaminen ja paikallinen sopiminen, webinaari

20.4.2018 Työsuhdepäivä, Tampere

  • Koulutuksessa käydään läpi keskeiset asiat työsuhteen solmimisesta ja päättämisestä sekä apteekkierää koskeva paikallinen sopimisesta. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa työsuhdeasioita hoitaville henkilöille. 


17.-18.5.2018 Apteekkien Henkilöstöjohdon Päivät 2018, Kirkkonummi

  • Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tulla kuulemaan organisaatiokehityksen ammattialaista Petri Rajaniemeä! Lisäksi seminaarissa käydään läpi työnantajien oikeuksia ja velvoitteita, sekä annamme käytännön neuvoja ja vinkkejä työnantajalle tärkeisiin asioihin. Ilmoittaudu ennakkoon jo nyt!


29.5.2018 Apteekkien palkanlaskentapäivä, Helsinki

  • Palkanlaskentapäivässä käydään läpi palkan määräytymiseen ja laskemiseen liittyviä keskeisiä asioita. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekin palkka-asioita hoitaville henkilöille.


28.9.2018 Poissaolot ja palkanlaskenta tiivistetysti, Oulu

  • Päivän tarkoituksena on antaa vinkkejä arjen pulmallisiin tilanteisiin ja käydä läpi keskeisimpiä poissaolotilanteita esimerkkeineen.


31.10.2018 Työaikapäivä, Helsinki

  • Koulutuksessa keskitytään työehtosopimusten määräyksiin ja kerrataan, mihin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota työaika-asioita suunniteltaessa.


Tarkemmin ensivuoden koulutuksiin voit tutustua osoitteessa apta.fi/koulutukset/.

2. EK:n jäsenmaksu alenee 25 % vuodelle 2018

EK:n edustajisto on päättänyt myöntää jäsenmaksuun 25 %:n alennuksen vuodelle 2018. Minimijäsenmaksu on kuitenkin aina 50 €. Jäsenmaksualennus lasketaan EK:n normaalista jäsenmaksusta. 

EK:n pientenyritysten jäsenmaksu vuonna 2018 (<150 tt) 0,0540 % – 25 %
EK:n isojen yritysten jäsenmaksu vuonna 2018 (≥ 150 tt) 0,0240 % palkkasummasta – 25 % ja 0,0225 % jalostusarvosta – 25 %

3. Älä unohda hakea Kelan 2 500 euron perhevapaakorvausta

Työnantaja voi saada 2 500 euron perhevapaakorvauksen naispuolisen työntekijän äitiysvapaasta, jos se on alkanut 1.4.2017 tai sen jälkeen. Korvaus edellyttää, että työnantaja on maksanut työntekijän äitiysvapaan ajalta palkkaa vähintään kuukauden. Lue lisää 

4. Farmaseuttista henkilöstöä koskeva koeaikamääräys piteni kuuteen kuukauteen

Uuden, 1.11.2017 voimaantulleen, farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti työsuhteen alussa voidaan sopia enintään 6 kuukauden koeajasta. Aikaisemmin koeajan pituus oli 4 kuukautta. Nykyinen määräys, 6 kuukauden koeajasta, vastaa työsopimuslain pykälää koeajan pituuden osalta. 

Tässä kohtaa on hyvä huomata, että työsopimuslain mukainen oikeus pidentää koeaikaa tilanteissa, joissa työntekijä on koeaikana pois työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia vähintään 30 kalenteripäivän ajan, ei koske tilannetta, jossa alun perin on jo sovittu tuosta 6 kuukauden koeajasta. Koeaika voi siis olla kaikissa tilanteissa enintään 6 kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta, kuitenkin enintään tuon 6 kuukautta. 

5. Palkankorotusohjeet 1.1.2018 alkaen

Olemme laatineet farmaseuttista henkilöstöä koskevat palkankorotusohjeet, voit tutustua niihin tästä