17.4.2020

Apteekkien työntekijöiden työehdot 1.4.2020-30.4.2022

Aptan ja Pamin 14.4.2020 saavuttama neuvotteluratkaisu apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksesta on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Uusi työehtosopimuskausi tulee näin ollen voimaan takautuvasti 1.4.2020 alkaen ja päättyy 30.4.2022.  

Sopimus korottaa apteekintyöntekijöiden palkkoja 25 kuukauden sopimuskauden aikana yhteensä 3,4 prosenttia. Sopimus vastaa kokonaisuutena kustannustasoltaan yleistä linjaa.  Se sisältää kustannusvaikutteisia tekstimuutoksia.

Sopimuskauden palkkaratkaisu 

Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja sekä palkkataulukkoja korotetaan 1.8.2020 1,5 %:n yleiskorotuksella ja 1.8.2021 1,9 %:n yleiskorotuksella.  

Myös työaikalisät korottuvat edellä mainitulla tavalla. 

Ratkaisu ei tällä kertaa sisällä apteekkierää, mutta erän on sovittu olevan mahdollisesti osa seuraavan neuvottelukierroksen palkkaratkaisua.

Uudet palkkataulukot löydät täältä

Sopimuskauden sovitut tekstimuutokset 

Palkkaratkaisun lisäksi neuvotteluissa sovittiin muun muassa seuraavista työehtosopimuksen muutoksista, jotka tulivat voimaan takautuvasti 1.4.2020. 

  • Apteekin työntekijöiden koeaika piteni 4 kuukaudesta 6 kuukauteen 
  • Sairausajan palkkaan tuli uusi porras, alle kuukauden kestäneillä työntekijöillä on oikeus saada sairausvakuutuslain karenssiajalta (1+9 kalenteripäivää) 50% palkastaan 
  • Arkipyhälyhennykseen on oikeus työntekijällä, jonka työsuhde on kestänyt vähintään 1 kuukauden ennen arkipyhää 
  • Yli 9 tuntia kestävän työpäivän aikana työntekijällä on oikeus 15 minuutin kahvitaukoon, 10 minuutin sijasta 
  • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua kerran vuodessa luottamushenkilöpäivään 

Voit tutustua neuvottelutulokseen kokonaisuudessaan täältä

Uudet työehtosopimukset postitetaan apteekkeihin

Työstämme uutta työehtosopimusta parhaillaan. Kun sopimus on valmis ja painettu, postitamme ne apteekkeihin.

Työehtosopimuksen verkkoversio tulee saataville heti, kun se on tullut taitosta.