24.9.2018

Jäsentiedote 12/2018

1. Vaihtelevan työajan työsopimukset
2. Tule mukaan Työ ei syrji -kampanjaan!
3. Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti kaikkia PAM-aloja koskevasta ylityökiellosta
4. Työnantaja, muista hakea Kelan perhevapaakorvausta ajoissa

Vaihtelevan työajan työsopimukset 

Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat työsopimuslain ja työaikalain uudet määräykset tulivat voimaan kesäkuun alussa tänä vuonna.  Vaihteleva työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä. 

Vaihtelevasta työajasta saa sopia työntekijän aloitteesta tai silloin, jos työvoiman tarve ei ole kiinteä.  

Jos työsopimuskirjaus työajasta on vaihteleva esim. 20-30 tuntia/kolmessa viikossa tai 0-30 tuntia/kolmessa viikossa, tai jos kyse on tarvittaessa työhön kutsuttavasta työntekijästä, on uusia säädöksiä sovellettava. Taustalla on ajatus siitä, että työtuntien vaihtelun pitää vastata todellista työvoiman tarvetta.   

Jos työntekijällä, työsopimuskirjauksesta huolimatta, teetetään aina kiinteää työaikaa, esim. 30 tuntia/kolmessa viikossa, kyse ei ole vaihtelevalle työajan työsopimuksesta.  

Jos työpaikalla on tällä hetkellä käytössä vaihtelevan työajan sopimuksia tai tarkoituksena on solmia tällaisia, työnantajan on syytä tutustua sääntelyä koskeviin tarkempiin ohjeisiin.

Lakimuutokset eivät koske puitesopimuksella olevia keikkatyöntekijöitä. Puitesopimuksen perusteella jokaisesta keikasta tehdään määräaikainen työsopimus. 

Tule mukaan Työ ei syrji -kampanjaan!

Apteekkien työnantajaliitto on mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n käynnistämässä Työ ei syrji -kampanjassa, jonka tavoitteena on asenteiden muuttaminen ja syrjinnän vähentäminen työelämässä. Onko sinun yrityksesi liittynyt jo mukaan? 

Lue lisää ja liity: Työ ei syrji 

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti kaikkia PAM-aloja koskevasta ylityökiellosta 

PAMin hallitus päätti 18.9. kaikkia aloja koskevasta ylityökiellosta. Ylityökiellon alkamisajankohdasta ei ole vielä tarkempaa tietoa. 

PAMin tiedotteessa todetaan, että jos Sipilän hallitus ei peru suunnitelmiaan heikentää irtisanomissuojaa, PAM laajentaa työtaistelutoimenpiteitä. PAM valmistautuu poliittisiin lakkoihin ja muihin työtaistelutoimenpiteisiin. 

PAMin tiedote on luettavissa täällä

Apta seuraa tilanteen kehittymistä. 

Työnantaja, muista hakea Kelan perhevapaakorvausta ajoissa 

Työnantajille tuli vuosi sitten mahdollisuus saada perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus, joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän palkallisesta äitiysvapaasta. Hakuaika tälle etuudelle on pitkä, koska perhevapaakorvausta voi hakea vielä 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä. Jos työntekijän äitiysvapaa alkoi keväällä 2017 hakemisessa voi kuitenkin tulla kiire.  

Lisätietoja ja hakuohjeet