Hankkeet

Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistushanke

Työterveyslaitoksen TYÖ2030-ohjelman rahoituksen tuella toteutettavassa farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistushankkeessa pyritään kehittämään farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää nykytarpeita vastaavaksi; kannustavaksi niin työntekijälle kuin työnantajallekin.

Apteekkien työnantajaliiton ja Suomen Farmasialiiton yhteisen hankkeen lopputavoitteena on apteekkien arjessa toimiva järjestelmä.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2020 ja sille myönnettiin rahoitusta toukokuussa 2021.

Hankkeeseen liittyvät uutiset