18.3.2019

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.5.2019 lukien

1. Henkilökohtaiset palkat   

Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2019 lukien 1,7 %:n yleiskorotuksella.  

2. Palkkataulukot   

Apteekin työntekijöiden palkkataulukkoihin tehdään 1,7 % korotus 1.5.2019 lukien. 

3. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka  

Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa olevaa henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1,7 % yleiskorotuksella.  

Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.   

4. Korotuksen laskeminen  

Palkankorotus lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. Henkilökohtainen palkka voi muodostua erilaisista palkanosista kuten kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.   

Mikäli työntekijälle on sovittu palkkataulukosta laskettava prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä, (esim. taulukko + 10 %) käsitellään se erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.   

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Se voi olla sovittu ”könttäsumma” esim. 2 000 euroa (palkkataulukon palvelusvuosia vastaava uusi luku olisi 1 823 euroa). Tässä tapauksessa työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1,7 %.   

Työntekijän uusi palkka määräytyy siten seuraavasti: 2 000 € + 1,7 % palkankorotus = 2 034 €  

Kun korotuksen suuruus, ja sitä kautta työntekijän uusi palkka on saatu laskettua, tarkistetaan viimeiseksi vielä se, ettei uusi palkka alita työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa (palkkataulukot). Jos korotettu uusi palkka ylittää palvelusvuosisidonnaisen vähimmäispalkan, tarkistus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. Jos tarkistuksessa havaittaisiin, että uusi palkka (1,7 % korotettu henkilökohtainen kokonaispalkka) alittaisi palkkataulukon mukaisen minimipalkan, työntekijälle maksetaan palkkataulukon mukaista palkkaa 1.5.2019 eteenpäin.    

4. Työaikalisät 

Työaikalisiä korotetaan 1.5.2019 lukien 1,7 % yleiskorotuksella.  

Työaikalisät 1.5.2019 lukien:  

Iltalisä 3,63 €/t  
Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä 3,88 €/t  
Yölisä 4,65 €/t