2.3.2015

Jäsentiedote 3/2015

1. Apteekkien Henkilöstöjohdon päivät lähestyy – ilmoittaudu 21.4. mennessä
2. Ansiokehitystietoja syyskuulta 2014
3. Työhyvinvointia apteekkeihin – opas
4. Työkaarityökalulla tuloksia – seminaarit
5. Aslak-kuntoutusta apteekkareille
6. APTA-rahaston apurahat

1. Apteekkien Henkilöstöjohdon päivät lähestyy – ilmoittaudu 21.4. mennessä

Silja Serenadella 19. – 21.5.2015 järjestettävällä Tukholman risteilyllä käsitellään mm. seuraavia ajankohtaisia aiheita: 

  • Mitkä ovat uuden hallitusohjelman vaikutukset apteekkialaan ja työmarkkinoille?
  • Mitkä ovat kaupan muutostrendit ja millainen on tulevaisuuden asiakas?
  • Millaista henkilöstöjohtamista tarvitaan, kun työ muuttuu?
  • Miten kehityskeskustelua ja palkitsemista käytetään johtamisen välineinä?
  • Miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa?
  • Mitä haasteita uusi yrittäjä kohtaa ja miten niistä selvitään?
  • Miten hyödynnät apteekin työehtosopimusten työaikajoustoja? 

Tilaisuus tarjoaa hyvät mahdollisuudet kollegojen tapaamiseen, ajatusten vaihtoon ja keskinäiseen kanssakäymiseen. Seminaari on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa työnjohtajina toimiville proviisoreille.

Ohjelma ilmoittautumisohjeineen ja hintatietoineen löytyy täältä.

2. Ansiokehitystietoja syyskuulta 2014

Osoitteesta https://apta.fi/tilastot-ja-selvitykset/ löydät EK:n eri sopimusalojen kuukausipalkkatilaston sekä apteekkien oman tilastopaketin.

Eri alojen ansiokehitysvertailu on vaikeaa. Ensinnäkin työllisyys- ja kasvusopimuksen korotus oli 20 €. Sen prosentuaalinen ansiotasoa nostava vaikutus on eri aloilla erilainen, koska niiden keskiansiot poikkeavat toisistaan. Toiseksi joillakin aloilla ei ollut tilastokaudella lokakuu 2013 – syyskuu 2014 sopimuskorotuksia lainkaan. Esimerkiksi apteekin työntekijöillä ei ollut palkankorotuksia, kun taas farmaseuttisen henkilöstön keskimääräinen korotus oli 0,6 %.

3. Työhyvinvointia apteekkeihin – opas

Apteekkialan työhyvinvointiryhmä (AE, APTA, PAM, SFL, SAL, TTK) on julkaissut uuden oppaan, jonka tarkoituksena antaa ideoita ja keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle apteekeissa. Oppaan digijulkaisu löytyy täältä. Se löytyy myös meidän nettisivuilta.

4. Työkaarityökalulla tuloksia – seminaarit

Työturvallisuuskeskus järjestää Helsingissä 17.4. ja Jyväskylässä 24.4. seminaarit, joissa perehdytään työkaarityökalun käyttöön. Työkalu auttaa tukemaan henkilöstöä työuran eri vaiheissa. Lisätietoja löytyy täältä.  

5. Aslak-kuntoutusta apteekkareille

Kuntoutuskeskus Petrea ja Apteekkien Eläkekassa järjestävät yhteistyössä apteekkareille suunnattuja Aslak-kuntoutuskursseja. Seuraava kurssi alkaa joulukuussa 2015. Lisätietoja löytyy täältä.

6. APTA-rahaston apurahat

Muistutamme siitä, että APTA-rahaston apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Hakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Apurahojen myöntämiskriteerit, hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.