31.10.2022

Luottamushenkilökurssit 2023

Työnantajatuen piiriin kuuluvien ay-kurssien aikataulut ensi vuodelle on julkaistu.

Kursseista sovitaan henkilöstönedustajan kanssa kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua. Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa. 

Henkilöstön edustajan osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta. 

Farmasialiiton luottamushenkilökurssit

Alueelliset luottamushenkilöpäivät

Ke 19.4. Helsinki
To 20.4. Seinäjoki
Pe 21.4. Oulu
Ke 26.4. verkko
Ke 10.5. Tampere
To 11.5. Jyväskylä
Pe 12.5. Kuopio

Muut kurssit

Peruskurssi to-pe 7.-8.9.2023 , verkkokurssi

Neuvottelutaidon kurssi pe 22.9., Helsinki

Jatkokurssi to-pe 2.-3.11., paikka vahvistuu myöhemmin


Palvelualojen ammattiliitto PAMin luottamushenkilökurssit

Työnantajan tuen piiriin kuuluvat peruskurssit, joista voi valita yhden vaihtoehdon:

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)
• 31.1.-2.2., 7.-8.3. Tampere
• 28.2.-2.3., 4.-5.4. Helsinki
• 28.-30.3., 3.-4.5. Oulu
• 18.-20.4., 30.-31.5. Etäopetuksena verkossa
• 28.8.-1.9. Helsinki
• 19.-21.9., 17.-18.10. Tampere
• 31.10.-2.11., 28.-29.11. Vantaa

Työsuojelun peruskurssi (5 pv)
• 31.1.-2.2., 7.-8.3. Tampere
• 28.2.-2.3., 4.-5.4. Helsinki
• 28.-30.3., 3.-4.5. Oulu
• 18.-20.4., 30.-31.5. Etäopetuksena verkossa
• 28.8.-1.9. Helsinki
• 19.-21.9., 17.-18.10. Tampere
• 31.10.-2.11., 28.-29.11. Vantaa

Työnantajan tuen piiriin kuuluvat, erityisesti apteekkilaisille tarkoitetut kurssit:

Apteekin luottamushenkilöpäivä (1pv)
• 13.4. Etäopetuksena verkossa

Apteekin täydennyskurssi (2 + 2 pv)
• 5.-6.9., 10.-11.10. Helsinki