23.4.2020

Koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissaollut voi hakea nyt väliaikaista tukea

Maan hallitus on hyväksynyt uuden väliaikaisen tuen niille, jotka ovat joutuneet olemaan koronaepidemian vuoksi palkatta työstä pois.

Tuki korvaa vanhemman menettämää palkkaa ja turvaa toimeentuloa silloin, kun vanhempi on ollut palkatta poissa työstä ja kun hän on noudattanut hallituksen suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi.

Tukea maksetaan myös henkilölle, joka on saapunut ulkomailta Suomeen ja ohjattu karanteeninomaisiin oloihin.

Uusi väliaikainen epidemiatuki koskee seuraavia tilanteita

  • henkilöt, jotka ovat palanneet ulkomailta Suomeen ja joutuneet karanteeninomaisiin oloihin ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään.
  • varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronatilanteen takia ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään
  • peruskoulun 1.‒3. luokalla olevien lasten vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronatilanteen takia ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään

Epidemiatukea voi nyt hakea Kelasta. Tukea voi hakea takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta, ja sitä voi saada aikaisintaan 16. maaliskuuta 2020 alkaen. Lue lisää Kelasta tästä.

Väliaikainen epidemiatuki on määräaikainen, koronaepidemian takia maksettava tuki. Tukea maksetaan poikkeusolojen ajan. 

Hakemukseen pitää liittää työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta, joka johtuu koronaepidemiasta. Liitteeksi käy myös muu selvitys, jossa kerrotaan vastaavat tiedot. Myös hakijan työnantaja voi lähettää todistukseen tarvittavat tiedot Kelan työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella. Tukea ei makseta työnantajalle.

Uusi tuki on saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa).