rajan ylittäminen

Rajan ylittäminen sallitaan välttämättömän työmatkaliikenteen osalta

Viron, Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla sallitaan nykyiseen tapaan välttämätön työmatkaliikenne.  Rajan ylittävällä työntekijällä on oltava työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä. Välttämättömäksi liikenteeksi katsotaan esimerkiksi terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja pelastustoimen ammattihenkilöstön…