palkankorotusohjeistus

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset vuonna 2023

Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 3,0 % yleiskorotuksella 1.5.2023 alkaen. Yleiskorotuksen lisäksi heinäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertakorvauksena 450 euroa. Osa-aikaisille kertakorvaus suhteutetaan. Apteekkierä jaetaan vasta 1.5.2024, mutta jakoperusteet on päätettävä ja…