neuvottelutulos

Apteekkien työntekijöiden työehdoista neuvottelutulos

Aptan ja Pamin välisissä työehtosopimusneuvotteluissa on tänään saavutettu neuvottelutulos apteekkien työntekijöiden työehdoista ja palkkaratkaisusta. Yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat mahdollisesti hyväksyneet neuvottelutuloksen. Neuvotteluyhteistyö sujui hyvässä hengessä.

Apteekkien työntekijöiden työehdoista neuvottelutulos

Aptan ja Pamin välisissä työehtosopimusneuvotteluissa on tänään saavutettu neuvottelutulos. Yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat käsitelleet sopimuksen. Aptan hallitus kokoontuu käsittelemään asiaa perjantaina. Neuvotteluyhteistyö sujui hyvässä hengessä.

Apteekkien työntekijöiden työehdot 1.4.2020-30.4.2022

Aptan ja Pamin 14.4.2020 saavuttama neuvotteluratkaisu apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksesta on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Uusi työehtosopimuskausi tulee näin ollen voimaan takautuvasti 1.4.2020 alkaen ja päättyy 30.4.2022.   Sopimus korottaa apteekintyöntekijöiden palkkoja 25 kuukauden sopimuskauden aikana yhteensä 3,4 prosenttia. Sopimus vastaa kokonaisuutena kustannustasoltaan yleistä linjaa.  Se…

Apteekkien työntekijöiden työehdoista neuvottelutulos

Apta ja PAM saavuttivat tänään 14.4.2020 neuvottelutuloksen apteekkien työntekijöiden työehdoista. Sopimusratkaisu noudattaa kustannusvaikutuksiltaan yleistä linjaa. Tiedotamme tarkemmin sopimuksen sisällöstä, kun molempien hallitukset ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. PAMin hallitus käsittelee neuvottelutulosta torstaina…

Lisä-, ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt

Neuvottelutulos on hyväksytty molempien, niin Suomen Farmasialiiton kuin Apteekkien työnantajaliitonkin hallinnoissa. Farmasialiiton asettama ja 23.12.2019 alkanut lisä-, ylityö-, ja vuoronvaihtokielto on päättynyt Tiedotamme uuden työehtosopimuksen sisällöstä tarkemmin maanantaina 13.1.2020 klo…