Ajankohtaista

Apteekkien työntekijöiden tes-neuvottelut jatkuvat

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus päättyy tänään 31.3.2020. Osapuolet käsittelivät tänään 31.3. tekstikysymyksiä ja palkannkorotustasoa. Neuvotteluja jatketaan kuitenkin vielä lähiviikkoina. Neuvotteluosapuolet tapaavat seuraavan kerran Teams-etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 8.4. Kun työehtosopimus päättyy, alkaa…

Poikkeusjärjestelyt koskevat apteekkeja

Valmiuslain voimaantultua, apteekeissa voidaan poiketa työaikalain lepoaikoja ja ylitöitä koskevista säännöksistä sekä vuosiloman antamista koskevista säännöksistä. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen pääsy turvataan niiden lasten vanhemmille, jotka työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla….

Poikkeustilan vaikutukset apteekeille vielä epäselvät

Suomen hallituksen linjaus poikkeustilaa koskevista toimenpiteistä Suomen hallituksen linjaamissa poikkeustilaa koskevissa toimenpiteissä on kaksi työsuhteisiin liittyvää kohtaa, jotka liittynevät nimenomaan tulevan valmiuslain käyttöönottoon. Kohdat ovat nämä: ”Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan…