Ajankohtaista

Aptan liittokokouksen päätöksiä 2021

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä torstaina 4.11.2021. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 103 apteekkaria. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin…

Rokotustiedot ja niiden käsitteleminen työpaikalla

Tietosuojavaltuutetun mukaan rokotustieto on terveydentilatieto eikä tavanomainen henkilötieto.  Työpaikalla voidaan tästä huolimatta keskustella työntekijöiden koronarokotustilanteesta. Lainsäädäntö ei rajoita suullista tietojen vaihtoa ja keskustelua. Jos työntekijän tietoa rokotuksesta ei viedä mihinkään…

Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa työturvallisuudesta työpaikoille

Työturvallisuuskeskus tarjoaa palveluja työpaikoille työturvallisuuden kehittämiseen ja työsuojelun yhteistoiminnan parantamiseen. TTK järjestää koulutuksia, tuottaa julkaisuja ja videoita sekä tarjoaa konkreettisia työkaluja työpaikkojen kehittämistyöhön.   Työturvallisuuskeskus julkaisee monia hyödyllisiä oppaita ja julkaisuja omilla…

EK:n ennakkoarvio vuoden 2022 sosiaalivakuutusmaksuista

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu. Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu. EK on julkaissut arvion vuoden 2022 sosiaalivakuutusmaksuista,…

Liittokokous 4.11.2021 klo 14

Apteekkien työnantajaliiton liittokokous pidetään Helsingissä Teollisuuskeskuksen neuvottelukeskuksessa (ns. Palacen talo), osoitteessa Eteläranta 10, torstaina 4.11.2021 kello 14.00. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 kohdassa mainitut asiat. Kokouksessa…

Työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat koronarokotteen ottamiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat kaikkia koronarokotteen ottamiseen kattavan ja täyden suojan saamiseksi koko väestölle. Mahdollisimman laaja rokotuskattavuus mahdollistaa sen, että työpaikoilla on turvallista työskennellä. Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia…

Opintovapaa ja sen myöntäminen

Jäsenneuvontaamme on tullut useita kysymyksiä opintovapaan myöntämisen edellytyksistä, nyt kun opiskelijavalintoja erilaisiin oppilaitoksiin julkaistaan parasta aikaa.   Opintovapaaoikeus perustuu opintovapaalakiin. Työntekijällä on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden…

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.8.2021

Apteekkien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.8.2021. 1. Henkilökohtaiset palkat Apteekin työntekijöiden 31.7.2021 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2021 lukien 1,9 %:n yleiskorotuksella. 2. Palkkataulukot 1.8.2021 voimaan tulevia vähimmäispalkkataulukoita on korotettu 1,9…