Ajankohtaista

Uusien työehtosopimuskirjauksien voimaantuloajankohtia

Sairausajan palkanmaksujakson alimmainen porras muuttui Sairausajan palkanmaksuvelvoitetta rajattiin. Uudet sairausajan palkkaa koskevat määräykset ovat voimassa 10.1.2020 alkaen. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa, palkanmaksujakso on edelleen 28 kalenterivuorokautta, mutta tältä ajalta maksetaan…

Lisä-, ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt

Neuvottelutulos on hyväksytty molempien, niin Suomen Farmasialiiton kuin Apteekkien työnantajaliitonkin hallinnoissa. Farmasialiiton asettama ja 23.12.2019 alkanut lisä-, ylityö-, ja vuoronvaihtokielto on päättynyt Tiedotamme uuden työehtosopimuksen sisällöstä tarkemmin maanantaina 13.1.2020 klo…

Farmaseuttisen henkilöstön työehdoista neuvottelutulos

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta on saavutettu tänään neuvottelutulos.  Osapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen mahdollisimman pian tämän päivän kuluessa. Jos neuvottelutulos hyväksytään, lisä- ja ylityökielto päättyy välittömästi.  Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun hallinnot ovat…

Apta ja Farmasialiitto tapaavat huomenna

Apteekkien työnantajaliitto jätti tänään Farmasialiitolle palkankorotusehdotuksen vuosille 2020-2021.  Apteekkien työnantajaliitto toivoo, että neuvottelutulokseen päästään huomenna 9.1. jatkuvissa neuvotteluissa.  Neuvottelutulos tarkoittaa sitä, että tes-neuvottelijat saavuttavat yhteisymmärryksen työehtosopimuksen kokonaisuudesta. Näin aikaansaatu neuvottelutulos käsitellään molempien osapuolten hallinnoissa….

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020

Uusi työaikalaki ei muuta apteekkien työehtosopimuksissa olevia työaikamääräyksiä. Työaikajärjestelmämme perustuu edelleen jaksotyöhön ja edelleen apteekeissa noudatetaan työehtosopimuksiemme mukaista työaikaa. Uusi laki tuo mukanaan mm. tiukennuksia lepoaikoja koskeviin sääntöihin mutta lisää…

Tes-neuvotteluille ei ole sovittu uutta aikaa

Apta antoi ratkaisuesityksensä neuvottelujen loppuun saattamiseksi Farmasialiitolle 20.12. Tässä yhteydessä esitimme myös uutta neuvotteluaikaa. Farmasialiitto ei ole vastannut esitykseemme vaan antoi ilmoituksen lisä-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta (tarkemmat tiedot tästä). Toistaiseksi…

Ohjeita lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Suomen Farmasialiitto on julistanut apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaista 23.12.2019 klo 6.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi. Kiellon piirissä ovat vain Farmasialiittoon kuuluvat työntekijät. Kiellosta huolimatta lisä- ja yliöiden…