Ajankohtaista

Poikkeusjärjestelyt koskevat apteekkeja

Valmiuslain voimaantultua, apteekeissa voidaan poiketa työaikalain lepoaikoja ja ylitöitä koskevista säännöksistä sekä vuosiloman antamista koskevista säännöksistä. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen pääsy turvataan niiden lasten vanhemmille, jotka työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla….

Poikkeustilan vaikutukset apteekeille vielä epäselvät

Suomen hallituksen linjaus poikkeustilaa koskevista toimenpiteistä Suomen hallituksen linjaamissa poikkeustilaa koskevissa toimenpiteissä on kaksi työsuhteisiin liittyvää kohtaa, jotka liittynevät nimenomaan tulevan valmiuslain käyttöönottoon. Kohdat ovat nämä: ”Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan…

Vuosilomakoulutus 24.3. peruttu

Joudumme valitettavasti perumaan 24.3. ilmoitetun vuosilomakoulutuksemme koronaepidempian vuoksi. Vältämme tapahtumia, joissa taudin leviämisen vaara on suuri. Etsimme koulutukselle uutta ajankohtaa ja pyrimme pitämään sen myöhemmin tänä keväänä. Olemme yhteydessä koulutukseen…

Apteekkien työnantajaliiton suositus koronaepidemian aikana

Apteekkien työnantajanliitto suosittelee koronavirusepidemian aikana kaikille apteekeille omailmoituksen käyttöönottoa sairauspoissaolotilanteissa. Omailmoitus voidaan ottaa käyttöön milloin vain, ja se voi olla käytössä määräajan. Lääkärintodistuksen tai muun poissaoloselvityksen vaatiminen esim. vatsataudin vuoksi…

Koronavirus ja karanteeni

Lääkäri voi määrätä henkilön karanteeniin, jos henkilöllä on todettu tai hänen on perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Karanteenin määrää tartuntatautilain mukaisesti virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän…