Ajankohtaista

Aptan apurahat ovat jatkuvassa haussa

Apta -rahasto jakaa harkintansa mukaan apurahoja apteekkialan ja farmasian jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijoille. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että opintoihin sisältyvä tutkimus liittyy aiheeltaan apteekkialan työnantajana tai yrittäjänä toimimiseen. Tutkimuksen aiheena voi…

Optiovuotta koskevat neuvottelut päättyivät tuloksettomina

Optiovuotta koskevat neuvottelut päättyivät. Yksimielisyyttä optiovuoden toteutumisesta ei saavutettu. Työehtosopimus on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään 31.10.2019. Mikäli työehtosopimus irtisanotaan, koko työehtosopimuksen sisällöstä neuvotellaan syksyllä. Syksyllä 2017 työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin kahden vuoden…

Optiovuoden neuvottelut alkoivat

Apteekkien työnantajaliitto ja Suomen Farmasialiitto tapasivat 6.5. ja vaihtoivat näkemyksiään mahdollisesta tulevasta optiovuodesta. Optiovuoden käyttö tarkoittaisi, että palkantarkistuksista vuodelle 2020 sovittaisiin 30.6.2019 mennessä. Tällöin työehtosopimus olisi voimassa 31.10.2020 asti. Mikäli…

Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2019 alkaen

Vuosilomalain muutos takaa työntekijälle oikeuden vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin, jos vuosiloman ansainta jää sairauspoissaolojen vuoksi 4 viikkoa lyhyemmäksi Vuosilomalakiin lisätään 1.4.2019 alkaen uusi 7 a §. Muutos tuo työntekijälle oikeuden vuosilomaa…

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.5.2019 lukien

1. Henkilökohtaiset palkat    Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2019 lukien 1,7 %:n yleiskorotuksella.   2. Palkkataulukot    Apteekin työntekijöiden palkkataulukkoihin tehdään 1,7 % korotus 1.5.2019 lukien.  3. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka   Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa…

Takaisinottovelvollisuus

Työnantajalla on takaisinottovelvollisuus, jos työntekijä on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa työntarjoamisvelvollisuutta sellaista työntekijää kohtaan, jonka työnantaja on taloudellisin ja tuotannollisin syin joutunut irtisanomaan. Työnantajalla on velvollisuus tarjota…

Kesäharjoittelijat

Tutustu työelämään ja tienaa -sopimus on voimassa myös kesällä 2019. Apteekki voi palkata koululaisia harjoitteluun tulevana kesänä 10 työpäivän ajaksi. Tästä harjoittelusta työnantaja maksaa kertakaikkisena palkkana 365 euroa, ja se…

Puhelinjärjestelmä on uusittu

Apteekkien työnantajaliiton puhelinjärjestelmä on uusittu. Numeromme on edelleen 09 172853. Mikäli et tavoita meitä puhelimitse aina voit laittaa sähköpostia. Tarkemmat yhteystietomme löytyvät täältä https://apta.fi/yhteystiedot/