Ajankohtaista

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020

Uusi työaikalaki ei muuta apteekkien työehtosopimuksissa olevia työaikamääräyksiä. Työaikajärjestelmämme perustuu edelleen jaksotyöhön ja edelleen apteekeissa noudatetaan työehtosopimuksiemme mukaista työaikaa. Uusi laki tuo mukanaan mm. tiukennuksia lepoaikoja koskeviin sääntöihin mutta lisää…

Tes-neuvotteluille ei ole sovittu uutta aikaa

Apta antoi ratkaisuesityksensä neuvottelujen loppuun saattamiseksi Farmasialiitolle 20.12. Tässä yhteydessä esitimme myös uutta neuvotteluaikaa. Farmasialiitto ei ole vastannut esitykseemme vaan antoi ilmoituksen lisä-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta (tarkemmat tiedot tästä). Toistaiseksi…

Ohjeita lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Suomen Farmasialiitto on julistanut apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaista xx.xx.202x klo x.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi. Kiellon piirissä ovat vain Farmasialiittoon kuuluvat työntekijät. Kiellosta huolimatta lisä- ja yliöiden…

Ilmoitus lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Suomen Farmasialiitto ry ilmoittaa työtaistelutoimenpiteenä lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka koskee Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen piirissä olevia Farmasialiiton jäseniä apteekeissa koko Suomessa.  Lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 23.12.2019 kello 06.00…

Apta antanut ratkaisuesityksen tes-neuvotteluissa

Apta on tänään 20.12. antanut ratkaisuesityksen farmaseuttisen henkilöstön uusiksi työehdoiksi Farmasialiitolle. Esitys on kokonaispaketti ja se sisältää tekstimuutokset, uuden luottamusmiessopimuksen, sekä päivityksiä ja selvennyksiä teksteihin, joista on yhdessä sovittu. Apta on…