Ajankohtaista

Kevään 2020 arkipyhät ja niiden toteuttaminen

Keväällä arkipyhät lyhentävät farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa seuraavasti:   pitkäperjantai (10.4.)  toinen pääsiäispäivä (13.4.)   vappu (1.5.)  helatorstai (21.5.)   juhannusaatto (19.6)   Kukin näistä arkipyhistä aiheuttaa yhden työajan lyhennyksen.  Arkipyhälyhennykset…

Apteekkien työntekijöiden työehdoista neuvotellaan maaliskuussa

Palvelualojen ammattiliitto Pam on tänään 27.1.2020 irtisanonut Apteekin työntekijöiden työehtosopimuksen päättymään 31.3.2020. Apta ja Pam aloittavat työehtosopimusneuvottelut 13.3.2020. Apteekin työntekijöiden vuosityöajan pidentämistä koskevat Kiky-tunnit ovat päättyneet 31.12.2019. Pamin irtisanoi vuosityöajanpidentämispöytäkirjan…

Uusien työehtosopimuskirjauksien voimaantuloajankohtia

Sairausajan palkanmaksujakson alimmainen porras muuttui Sairausajan palkanmaksuvelvoitetta rajattiin. Uudet sairausajan palkkaa koskevat määräykset ovat voimassa 10.1.2020 alkaen. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa, palkanmaksujakso on edelleen 28 kalenterivuorokautta, mutta tältä ajalta maksetaan…

Lisä-, ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt

Neuvottelutulos on hyväksytty molempien, niin Suomen Farmasialiiton kuin Apteekkien työnantajaliitonkin hallinnoissa. Farmasialiiton asettama ja 23.12.2019 alkanut lisä-, ylityö-, ja vuoronvaihtokielto on päättynyt Tiedotamme uuden työehtosopimuksen sisällöstä tarkemmin maanantaina 13.1.2020 klo…

Farmaseuttisen henkilöstön työehdoista neuvottelutulos

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta on saavutettu tänään neuvottelutulos.  Osapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen mahdollisimman pian tämän päivän kuluessa. Jos neuvottelutulos hyväksytään, lisä- ja ylityökielto päättyy välittömästi.  Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun hallinnot ovat…

Apta ja Farmasialiitto tapaavat huomenna

Apteekkien työnantajaliitto jätti tänään Farmasialiitolle palkankorotusehdotuksen vuosille 2020-2021.  Apteekkien työnantajaliitto toivoo, että neuvottelutulokseen päästään huomenna 9.1. jatkuvissa neuvotteluissa.  Neuvottelutulos tarkoittaa sitä, että tes-neuvottelijat saavuttavat yhteisymmärryksen työehtosopimuksen kokonaisuudesta. Näin aikaansaatu neuvottelutulos käsitellään molempien osapuolten hallinnoissa….