Ajankohtaista

Kertakorvauksia koskevat ohjeistukset

Farmaseuttien ja proviisorien kertakorvaus Farmaseuttiselle työehtosopimuksen piirissä työskentelevälle työntekijälle maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä 450 euron kertakorvaus. Osa-aikaisen kertakorvaus suhteutetaan työaikaan. Paikallisesti voidaan sopia, että kertakorvaus maksetaan kahdessa osassa, 200 euroa…

Apteekkien työntekijöiden työehdoista neuvottelutulos

Aptan ja Pamin välisissä työehtosopimusneuvotteluissa on tänään saavutettu neuvottelutulos apteekkien työntekijöiden työehdoista ja palkkaratkaisusta. Yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat mahdollisesti hyväksyneet neuvottelutuloksen. Neuvotteluyhteistyö sujui hyvässä hengessä.

Apteekkien työntekijöiden tes-neuvottelut jatkuvat

Apta ja Pam jatkoivat tes-neuvotteluja tänään tekstikysymyksillä. Neuvotteluissa avattiin myös palkkakeskustelu. Tapaamisessa käytiin läpi erilaisia palkankorotusmalleja. Neuvotteluja jatketaan tiistaina 25.4. Tätä ennen neuvotteluja käydään vielä sähköpostitse. Työehtosopimus on voimassa 30.4.2023…

Apteekkien työntekijöiden tes-neuvottelut alkoivat

Apta ja Pam aloittivat tänään 4.4.2023 apteekkien työntekijöitä koskevat työehtosopimusneuvottelut. Tapaamisessa esiteltiin osapuolten tekstitavoitteet, ja käytiin alustavaa keskustelua niistä. Neuvotteluja jatketaan teksteistä. Apteekkien työehtosopimuksessa on sovittu apteekkialan teknisen henkilökunnan, esimerkiksi…