Kategori: Medlemsinfo

Medlemsinfo 4/2020

Riskbedömningen bör uppdateras på grund av den eskalerande coronaviruspandemin Ändringarna av arbetslagstiftningen avseende den förkortade tiden för meddelande om permittering...

Lue lisää

Medlemsinfo 3/2020

Våra meddelanden på svenska var tyvärr inte aktuella när coronaepidemin började Beslut om apotekspottens fördelningsgrunder ska fattas senast 31.8 Vad...

Lue lisää

Medlemsinfo 2/2020

Aptas styrelse 2020 och förbundets nya stadgar Söckenhelger våren 2020 och genomförandet av dem Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier...

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2020

Anvisningar för förbudet mot mertidsarbete, övertidsarbete och skiftbyte Arbetsgivaren kan liksom tidigare erbjuda deltidsanställda mertids- eller övertidsarbete. Hur påverkar förbudet...

Lue lisää

Medlemsinfo 1-4/ 2019

Medlemsinfo 22.10.2019 Kollektivavtalsförhandlingarna började 1.10.2019 Förbundsmötets beslut 18.9.2019 Preliminär uppskattning av socialförsäkringspremierna 2020 Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av...

Lue lisää

Medlemsinfo 10/2018

1. Partiell arbetsförmåga på arbetsplatser 2. Arbetshälsokoordinatorn betjänar apoteksbranschen avgiftsfritt vid Apotekens Pensionskassa 3. Digital publikation om apotekens arbetsmiljö och ergonomi 4. Löneförhöjningsanvisningar från och med 1.1.2019 5. Utbildningar 2019 6. Ändring av semesterlagen våren 2019 7. Preliminär uppskattning av socialförsäkringspremierna 2019

Lue lisää

Medlemsinfo 9/2018

1. Arbetsavtal med varierande arbetstid 2. Delta i kampanjen Jobbet diskriminerar inte! 3. Styrelsen för Servicefacket PAM fattade beslut om förbud mot övertidsarbete inom PAM:s alla branscher 4. Arbetsgivare, kom ihåg att ansöka om FPA:s ersättning för familjeledighet i tid

Lue lisää

Medlemsinfo 8/2018: Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2019

Apta och Farmaciförbundet samt Apta och PAM har avtalat om fackutbildning som omfattas av arbetsgivarstödet för nästa år. Om kurserna avtalas med personalrepresentanten för ett kalenderår i taget. Man kan avtala om deltagande i flera kurser med arbetsgivaren.

Lue lisää

Medlemsinfo 7/2018

1. Förbundsmöte 11.10.2018 kl. 14 2. Apotekspottens storlek fastställs utifrån lönesumman för oktober 3. Snart är det dags att avta om kiky-timmar för 2019 4. Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar 5. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet

Lue lisää

Medlemsinfo 6/2018

1. Aptas anställningsrådgivning har två veckors sommarpaus i juli 2. Apta blir medlemsförbund i Yhteinen Toimialaliitto 1.1.2019 3. Stort antal deltagare än en gång på Personalledningsdagarna 4. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2019 ordnas 16–17.5.2019 i Långvik, Kyrkslätt. 5. Farmaciförbundet ordnar ett webbinarium för förtroendemän om fördelningen av apotekspotten 11.9. 6. Tidigt stöd och stöd för återvändande till arbetet 7. Samordnaren för arbetsförmåga hjälper i frågor om tidigt stöd och rehabilitering 8. På hösten ordnar Apta utbildning i frånvaro och löneräkning samt arbetstider och utnyttjande av kollektivavtalens arbetstidssystem 9. Länkar till responsenkäten Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna

Lue lisää

Medlemsinfo 5/2018

1. Länkar till sommarpraktikanters responsenkät Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna 2. Datumet för Farmaciförbundets förtroendemannautbildning har förändrats 3. Dataskyddsbeskrivning – tips i sista minuten 4. Apotekens arbetsgivarförbunds dataskyddsbeskrivningar 5. Lagändringarna avseende varierande arbetstid träder i kraft 1.6.2018

Lue lisää

Medlemsinfo 4/2018

1. Apoteksanställdas löneförhöjningsanvisningar är klara 2. Utbildning i löneberäkning ordnas ännu under våren 3. Semesterrelaterade tips till arbetsgivare 4. Sommarpraktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna gäller sommaren 2018 5. Påminnelse om fastställandet av delningsreglerna för apotekspotten 6. Dataskyddsförordningen träder i kraft 25.5.2018 – dataskyddsbeskrivningarna bör utarbetas snart 7. Aptas medlemsrådgivning är stängd fredagen 11.5 8. Dags att ansöka om ersättning för företagshälsovård hos FPA 9. Preliminär uppgift: Aptas förbundsmöte ordnas torsdagen 11.10.2018

Lue lisää

Medlemsinfo 3/2018

1. Nytt kollektivavtal godkändes för apoteksanställda 2. Uppgörelse om avtalet Tutustu työelämään ja tienaa med PAM 3. Anställningsdagen ordnas i Tammerfors fredagen 20.4 – boka plats i tid! 4. Anmälan till personalledningsdagarna är öppen fram till 23.4 – har du redan bokat plats? 5. Information om dataskyddsförordningen

Lue lisää

Medlemsinfo 2/2018

1. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar med PAM 2. Vårens söckenhelgsförkortningar 3. Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier 4. Semesterutbildningen närmar sig – anmäl dig senast 8.2!

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2018

1. Den farmaceutiska personalens kollektivavtal 2. Apta och PAM inleder kollektivavtalsförhandlingar i januari 3. Främjande av läroavtalsplatser

Lue lisää

Medlemsinfo 10/2017

1. Utbildningar 2018 2. EK:s medlemsavgift sjunker med 25 procent 2018 3. Glöm inte att ansöka om FPA:s familjeledighetsersättning på 2 500 euro 4. Prövotiden för farmaceutisk personal förlängdes till 6 månader 5. Löneförhöjningsanvisningar från och med 1.1.2018

Lue lisää

Medlemsinfo 9/2017

Styrelsen för Apotekens arbetsgivarförbund godkände det nya kollektivavtalet

Lue lisää

Medlemsinfo 8/2017

1. Apta och SFL uppnådde förhandlingsresultat 2. Aptas och SFL:s förhandlingsresultat följer den allmänna linjen 3. Söckenhelger kring årsskiftet – precisering av meddelande 7/2017

Lue lisää

Medlemsinfo 7/2017

1. Förbundsmötets beslut 28.9.2017 2. Förlängning av den årliga arbetstiden (konkurrenskraftsavtalet) 3. Kollektivavtalsförhandlingarna

Lue lisää

Medlemsinfo 6/2017

1. Kollektivavtalsförhandlingarna började med sondering 2. På grund av kollektivavtalsförhandlingarna kan det förekomma avbrott i medlemsrådgivningen 3. Kom ihåg att avtala om konkurrenskraftstimmarna för 2018 före utgången av november 4. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet 5. Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2018 6. Datumet för farmaciförbundets fackutbildning i år har ändrats 7. Förtroendemanna- och utbildningsavtalet mellan Apta och Pam trädde i kraft 1.9.

Lue lisää

Medlemsinfo 5/2017

1. Förbundsmöte 28.9.2017 kl. 14 2. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar för den farmaceutiska personalen 1.9.2017 3. Apta och Pam uppnådde ett förhandlingsresultat avseende apoteksanställdas förtroendemanna- och utbildningsavtal 4. Frånvaroguiden har uppdaterats 5. Apotekens arbetstidsdag i Uleåborg närmar sig, kom du ihåg att anmäla dig? 6. Utbildningen Kärnpunkter i löneföreskriften och löneräkningen har annullerats! 7. Preliminär uppskattning av arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2018 8. Aptas anställningsrådgivning är stängd 7–8.9.

Lue lisää

Medlemsinfo 4/2017

1. Lönedivisorn 21,5 för delmånad enligt 13 § i farmaceuternas kollektivavtal tillämpas också i situationer där semesterlön enligt 10 § 4 mom. i semesterlagen betalas för en del av månaden 2. Rekordantal deltagare på Personalledningsdagarna 3. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2018 ordnas 17–18.5.2018 i Långvik, Kyrkslätt. 4. Sammanfattning av konkurrenskraftsenkäten 5. Aptas utbildningar hösten 2017 6. De senaste publikationerna av Arbetarskyddscentralen (TTK)

Lue lisää

Medlemsinfo 3/2017

1. Du hinner ännu anmäla dig till personalledningsdagarna 2. Semesterrelaterade tips för arbetsgivare på webbplatsen – kom ihåg att instruera om bland annat praxis för frånvaroanmälan under semestertiden 3. Ny engångsersättning för kostnader för familjeledighet kan ansökas hos FPA från och med maj 4. Tiden för fortbildning av PAMs förtroendepersoner ändras 5. Fortlöpande ansökan om Aptas stipendier

Lue lisää

Medlemsinfo 2/2017

1. Anvisningar för avlöning av sommarvikarier, praktikanter och studerande 2. De nya kollektivavtalen har publicerats på webbplatsen 3. Utbildning i anställningsförhållanden 4.4 i Helsingfors 4. Ansök om Apta-fondens stipendier 5. Apotekens Pensionskassa tillhandahåller samordningstjänster i arbetshälsa för apotek 6. Avtal om att bekanta sig med arbetslivet och förtjäna sommaren 2017 7. Personalledningens Dagar närmar sig – boka plats! 8. Den nyaste inkomststatistiken har publicerats på webbplatsen

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2017

1. Behöver du råd för chefsarbetet? Anmäl dig till Personalledningens dagar 18–19.5.2017 2. Utbildning i anställningsförhållanden 2.2 Utbildningen i Kuopio har annullerats – ny tidpunkt 4.4 i Helsingfors 3. Medlemsavgiftsfakturorna skickas i månadsskiftet januari–februari 4. Vårens söckenhelgsförkortningar

Lue lisää

Medlemsinfo 11/2016

1. Ändringar i arbetsavtalslagen 1.1.2017 2. Ändringar i anställdas omställningsskydd från och med 1.1.2017 3. Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie sjunker 4. Ersättningar för resekostnader och beskattningsvärdet på naturaförmåner 5. Engångsersättning för familjeledighetskostnader till arbetsgivaren från och med 1.4.2017 6. Anmäl dig till vårens utbildningar

Lue lisää

Medlemsinfo 10/2016

1. Aptas utbildningskalender för nästa år har publicerats 2. Anvisningar för arbetsavtalens löneregistreringar 3. Anvisningar för arbetsplatsspecifika förhandlingar om förlängning av den årliga arbetstiden 4. Ändringar i datum för Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2017

Lue lisää

Medlemsinfo 9/2016

1. Förbundsmötets beslut 2. Utbildningen i löneräkning skjuts upp till onsdagen 30.11. 3. Uppdatering av medlemsuppgifter 4. Anvisningarna för förlängningen av den årliga arbetstiden har publicerats 5. Aptas semesterguide har uppdaterats 6. Utbildning i arbetshälsokortet för apoteksanställda

Lue lisää

Medlemsinfo 8/2016

1. Förlängningen av den årliga arbetstiden genomförs från och med 1.1.2017 2. Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.11.2016–31.10.2017 3. Kollektivavtal för apoteksanställda 1.2.2017–31.1.2018 4. Extra utbildning av förtroendemän hösten 2016 5. Fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2017 6. Likabehandlingsplanen enligt diskrimineringslagen ska vara klar 1.1.2017

Lue lisää

Medlemsinfo 7/2016

1. Apoteksbranschen deltar i konkurrenskraftsavtalet 2. Förbundsmöte 27.9.2016 3. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet 4. Höstens utbildningar närmar sig – boka plats snart

Lue lisää

Medlemsinfo 6/2016

1. Aptas förhandlingar om tillämpningen av konkurrenskraftsavtalet fortsätter med Farmaciförbundet 2. Preliminär information: Personalledningens seminariedagar ordnas 18–19.5.2017 3. Kaupan liittos allmänna utbildningar hösten 2016 4. Aptas rådgivning i anställningsfrågor håller stängt 11–24.7.

Lue lisää

Medlemsinfo 5/2016

1. Rekordmånga deltagare på Personalledningsdagarna på Haiko 2. Utbildning i arbetshälsokortet för apotekens personal börjar i september 3. Personalförmåner och ändring av dem 4. Prövotid och dess betydelse i arbetsavtalet 5. Färsk statistik över inkomster inom apoteksbranschen på Aptas webbplats 6. Apoteksbranschen uppnådde inget förhandlingsresultat avseende konkurrenskraftsavtalet 7. Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar

Lue lisää

Medlemsinfo 4/2016

1. Sammandrag över användning av hyrd arbetskraft 2. Ändringar i semesterlagen och hur de tillämpas 3. Arbetsgivarförbundet inleder förhandlingar om samhällsfördraget, dvs. förhandlingar om tillämpningen av konkurrenskraftsavtalet

Lue lisää

Medlemsinfo 3/2016

1. Förhandlingarna om samhällsfördraget pågår fortfarande 2. Ändringar i semesterlagen från 1.4.2016 3. Arbetsgivarförbundet och Farmaciförbundet har kommit överens om att från början av år 2016 tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förnya kollektivavtalet 4. Kom ihåg att söka ersättning för företagshälsovården inom 6 månader efter utgången av räkenskapsperioden 5. Arbetstagaren har rätt att avbryta partiell vårdledighet på grund av ny moderskapsledighet 6. Kom ihåg att förbundets rådgivning i anställningsfrågor betjänar på numret 09 172 853 och per e-post 7. Man kan när som helst ansöka om stipendier från Apta-fonden 8 . En provisor kan anställas för en farmaceuts uppgifter med farmaceuts lön - arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivarförbundets tillämpningspraxis är riktigt

Lue lisää

Medlemsinfo 2/2016

1. Lönehöjning till teknisk personal på apotek 1.4.2016 2. Söckenhelger våren 2016 och hur de verkställs 3. Lär känna arbetslivet och tjäna en slant- praktikprogrammet för ungdomar 2016 4. Anställning av praktikanter, studerande och sommararbetstagare 5. Förhandlingarna om samhällsfördraget togs upp igen

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2016

1. Programmet för kursen Apotekens personalledning har nu publicerats - reservera plats nu 2. Platserna och datum för höstens kurser har nu blivit klara 3. Aktuellt på arbetsmarknaden - arbetsgruppen för lokala avtal har inlett sin verksamhet

Lue lisää

Medlemsinfo 17/2015

1. Beskattningsvärdet på ersättningar för resekostander och natura förmåner 2016 2. Förnyande av certifikatkort för hälsovårdens yrkesutbildade personal 3. Ny assistent i förbundet 4. Välmående genom ledning - gratis kurs i Helsingfors och Uleåborg för apotekare och chefer i apotek

Lue lisää

Medlemsinfo 16/2015

1. Förhandlingarna om samhällsfördraget strandade 2. FPA förutsätter i fortsättningen en arbetsplatsutredning för ersättning av kostnader för företagshälsovård 3. FPA ersätter inte längre efter 1.1.2016 sjukvårdskostnader för företagshälsovård som överstiger maximibeloppet 4. Procenten för sjukförsäkringsavgifterna har fastslagits för år 2016

Lue lisää

Medlemsinfo 15/2015

1. Lönehöjning till den farmaceutiska personalen 1.12.2015

Lue lisää

Medlemsinfo 14/2015

1. Apotekens Arbetsgivarförbund och Finlands Farmaciförbund nådde förhandlingsresultat om löneuppgörelsen för det tredje året i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet. 2. Rättelse av formuleringen i § 7, punkt 10 i kollektivavtalet för farmaceutisk personal 3. Ändringar i lagen om alterneringsledighet från 1.1.2016 4. Regionförvaltningsverken utför tillsyn över arbetarskyddet i apoteken i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet 5. Arbetsmarknadens centralorganisationer har uppdatera kontrollistan för jämställhetsplanen på arbetsplatsen. 6. Öppettiderna i minuthandeln 2016

Lue lisää

Medlemsinfo 13/2015

Kurser år 2016 (kurserna är finskspråkiga)

Lue lisää

Medlemsinfo 12/2015

1. Beslut fattade på arbetsgivarförbundets förbundsmöte 24.9.2015 2. Apotekens Arbetsgivarförbund och servicefacket PAM nådde förhandlingsresultat om sysselsättnings- och tillväxtavtalets tredje år. 3. Apotekarna kan söka till Aslak-rehabiliteringskursen som börjar 14.12.2015

Lue lisää

Medlemsinfo 11/2015

1. Arbetarförbundets verkställande direktör Jukka Koskipirtti gick i pension 2. Endast få apoteksanställda deltog i demonstrationen den 18.9 3. Välbefinnande i arbetslivet - kurser för chefer i apotek 4. Riksomfattande Tyk-rehabiliteringskurs för apotekare för bevarande och förbättrande av arbetsförmågan

Lue lisää

Medlemsinfo 9/2015

1. Lasse Johansson ny expert i arbetsgivarförbundet från 24.8.2015 2. Arbetsgivarförbundet effektiverar sin rådgivning - man når våra experter på ett gemensamt telefonnummer: 09 172 853

Lue lisää

Medlemsinfo 10/2015

1. Du hinner ännu anmäla dig till höstens kurser 2. Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2016 3. PAM:s kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige år 2016

Lue lisää

Medlemsinfo 8/2015

1. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2015 2. Arbetstiderna vid årsskiftet 3. Förbundsmöte 24.9.2015 4. Arbetsgivarförbundets kursutbud hösten 2015 5. Kurser som arrangeras i samarbete med Förbundet för Finsk Handel hösten 2015

Lue lisää

Medlemsinfo 7/2015

1. Förhandsinformation: Seminarium i personalledning för apotek arrangeras 19-20.5.2016 2. Kurser som arrangeras i samarbete med Förbundet för Finsk Handel hösten 2015 3. Paus i medlemsrådgivningen på sommaren, svar på frågor angående anställningsfrågor finns på vår webbplats 4. Förbundsmöte 24.9.2015

Lue lisää

Medlemsinfo 6/2015

1. JM Lasse Johansson har valts till expert vid Apotekarnas Arbetsgivarförfund 2. Arbetsgivarens 9 månader långa återanställningsskyldighet, dvs. skyldighet att erbjuda arbete 3. Nätversionen av frånvarohandboken har uppdaterats 4. Välbefinnande på arbetsplatsen genom ledning - kurs för apotekare och chefer i apotek 5. Förbundets medlemsrådgivning stängd 13–31.7

Lue lisää

Medlemsinfo 5/2015

1. Kursen arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro skjuts fram till oktober 2. Arbetsavtal när apotekaren byts 3. Insjuknande i samband med semestern 1. Kursen arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro skjuts fram till oktober 2. Arbetsavtal när apotekaren byts 3. Insjuknande i samband med semestern

Lue lisää

Medlemsinfo 4/2015

1. Utmaningskampanjen, anställ en ungdom – vi räddar Finland 2. Kurs i arbetstidsfrågor för apoteken 3. Kurs i likabehandling 28.5.2015 1. Utmaningskampanjen, anställ en ungdom – vi räddar Finland 2. Kurs i arbetstidsfrågor för apoteken 3. Kurs i likabehandling 28.5.2015

Lue lisää

Medlemsinfo 2/2015

1. Lönehöjning till den farmaceutiska personalen 1.4.2015 2. Praktikprogrammet "Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant" för ungdomar sommaren 2015 3. Lön till praktikanter, studerande och sommarvikarier 4. Den nya diskrimineringslagen

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2015

1. Arbetstidshandbok för apotek 2. Vårens söckenhelgsförkortningar

Lue lisää

Medlemsinfo 13/2014

Kurser år 2015 (kurserna är finskspråkiga)

Lue lisää

Medlemsinfo 14/2014

1. Program för kursen för personalledningen i apotek 19-21.5.2105 2. Ersättning för resekostnader och beskattningsvärdet av natura förmåner år 2015 3. Öppettiderna i minuthandeln år 2015 4. Apta i SoMe

Lue lisää

Medlemsinfo 12/2014

1. Förhandsinformation: Seminarium för personalledningen i apotek 19-21.5.2015 2. Förbundsmötet 3. Farmaciförbundets kurser för förtroendemän 2015

Lue lisää

Medlemsinfo 11/2014

1. Lönen för moderskapsledighet då man blir på ny moderskapsledighet direkt från vårdledighet 2. Komplettering till anvisningarna om lönehöjningen 1.10.2014 till arbetstagare på apotek 3. PAM:s kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige år 2015

Lue lisää

Medlemsinfo 10/2014

1. Förbundsmöte 22.10.2014 2. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2014 3. Arbetstiderna vid årsskiftet 4. Villkoren för alterneringsledighet ändras från september 5. Stipedier ur APTA-fonden 6. Aslak-rehabilitering för apotekare

Lue lisää

Medlemsinfo 9/2014

Kursutbudet hösten 2014 (kurserna är på finska)

Lue lisää

Medlemsinfo 7/2014

1. Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek 1.6.2014 - 31.1.2017 2. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2014

Lue lisää

Medlemsinfo 6/2014

1. Ändringar i hur man räknar ut semesterlönen för arbetstagare med månadslön 2. Insjuknande i samband med semestern 3. Det nya utbildningsavdraget kräver utbildningsplan 4. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig - anmäl dig senast 8.5 5. Lönestatistik för oktober 2013 6. Stipendier ur APTA-fonden

Lue lisää

Medlemsinfo 5/2014

Kurserna om apotekens semester- och anställningsfrågor närmar sig- ännu hinner du anmäla dig

Lue lisää

Medlemsinfo 4/2014

1. Lönehöjning till farmaceutisk personal 1.4.2014 2. EU-domstolens prejudikat om lön för moderskapsledighet

Lue lisää

Medlemsinfo 3/2014

1. Sommarpraktikprogram för skolelever 2014 - 2016 2. Anställning av praktikanter, studerande och sommaranställda

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2014

Vårens kurser 2014

Lue lisää

Aktuellt 13/2013

1. Arbetsgivarförbundets samarbete med Förbundet för Finsk Handel i utbildningsfrågor år 2014 2. Förbundets kurser i anställningsfrågor år 2014 3. Förbundet för Finsk Handels kurser anpassade för apoteken år 2014 4. EK-Tieto Oy:s kurser 5. Arbetarskyddscentralens kurser 6. Kollektivavtalet för farmaceutisk personal 1.12.2013 - 31.10.2016

Lue lisää

Aktuellt 12/2013

1. Medlemmarnas belåtenhet med förbundets verksamhet på utmärkt nivå 2. Tillämpning av lagstiftningen om utveckling av kompetensen 3. Antecknande av semester i arbetsskiftsförteckningen 4. Stipendier ur APTA-fonden 5. Öppettider i minuthandeln år 2014 6. Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2014 7. PAM:s förtroendemanna- och arbetarskyddskurser 2014

Lue lisää

Aktuellt 11/2013

1. Kollektivavtalsuppgörelser för apoteksbranschen 2. Kollektivavtalet för farmaceutisk personal 1.12.2013 - 31.10.2016 3. Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek 1.6.2014 - 31.1.2017

Lue lisää

Aktuellt 9/2013

1. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter 2. Dröjsmål i medlemsrådgivningen

Lue lisää

Aktuellt 8/2013

1. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar 2. Kurs i välmående på arbetsplatsen för apoteken

Lue lisää

Medlemsinfo 7/2013

1. Förbundsmöte 18.10.2013 2. Kurser hösten 2013 3. Arbetstiderna vid årsskiftet 4. Ändringar av semesterlagen 5. Rättelse i apotekens handbok om frånvaro 6. Medlemsenkät 2013 7. PAM:s förtroendemannakurs skjuts fram

Lue lisää

Medlemsinfo 6/2013

1. Ny tidpunkt för arbetsmarknadsseminariet, 2-4.10.2013 2. Löneräkningskurs 3. Förbundsmöte 18.10.2013

Lue lisää

Medlemsinfo 5/2013

1. Lönehöjningar för arbetstagare på apotek 1.6.2013 2. Ändringar av semesterlagen 3. Uppgifter om lönestatistiken för oktober 2012 4. Handbok om frånvaro för apoteksbranschen 5. Stipendium ur APTA-fonden

Lue lisää

Medlemsinfo 4/2013

1. Hur sommarens semestrar ges 2. Ändringar av semesterlagen 2013 3. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig - har du anmält dig?

Lue lisää

Medlemsinfo 3/2013

1. Skolelevernas sommarpraktikprogram år 2013 2. Enkät om skolelevernas sommarpraktikprogram år 2012 3. Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier 4. Förbundets kurs i anställningsfrågor i samband med Pohjolas Apoteksdag (13.4)

Lue lisää

Medlemsinfo 2/2013

1. Arbetsmarknadsseminarium 15-17 maj 2. Vårens söckenhelgsförkortningar 3. Stipendier från APTA-fonden 4. Resultaten av enkäten om apotekspotten för farmaceutisk personal

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2013

1. Faderskapsledigheten förlängdes 1.1.2013 2. Handbok om frånvaro från arbetsplatsen för apoteksbranschen 3. Arbetsmarknadsseminarium 15-17 maj 4. Vårens kurser om semesterfrågor 5. Ersättningar för resekostnader 2013

Lue lisää

Medlemsinfo 10/2012

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter år 2013 2. Reseersättningar och beskattningsvärdet på natura förmåner år 2013 3. Den svenskspråkiga versionen av Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek

Lue lisää

Medlemsinfo 9/2012

Förbundets kurser år 2013

Lue lisää

Medlemsinfo 8/2012

1. Arbetsgivarförbundets förbundsmöte 2. Finlands farmaciförbunds förtroendemannakurser 2013 3. Servicefacket PAM:s förtroendemanna- och arbetarskyddskurser 2013

Lue lisää

Medlemsinfo 7/2012

1. Lönehöjning till farmaceutisk personal 1.12.2012 2. Minuthandlarnas öppettider slutet av året 2012

Lue lisää

Medlemsinfo 6/2012

1. Förbundsmöte 12.10.2012 2. Kurser hösten 2012 3. Stipendier ur APTA-fonden 4. Arbetstiden vid årsskiftet

Lue lisää

Medlemsinfo 5/2012

1. Arbetsgivarförbundet har fått ny layout och ny webbplats 2. Ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 3. Skyldigheten att betala lön för väntetid då slutlikviden fördröjs 4. Anställningsvillkor och personalförmåner i samband med byte av apotekare 5. Handbok om förhindrande av osakligt bemötande 6. Stipendier ur APTA-fonden

Lue lisää

Medlemsinfo 4/2012

1. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig – har du anmält dig? 2. Löneuppgifter för oktober 2011 3. Lönehöjningar till arbetstagare i apotek 1.5.2012 4. Stipendier ur APTA-fonden

Lue lisää

Medlemsinfo 3/2012

1. Behandlingen av lång sjukfrånvaro ändras – arbetsförmågan ska bedömas efter 90 dagar för vilka betalts sjukdagpenning 2. Sommarpraktikprogram för skolelever år 2012 3. Anställning av praktikanter, studerande sommaranställda 4. Givande av semester 5. Kurs om semesterfrågor 16.3 i Uleåborg och 22.3 i Helsingfors

Lue lisää

Medlemsinfo 1/2012

1. Vårens söckenhelgsförkortningar 2. Arbetsmarknadsseminarium 22-24.5.2012 3. Kollektivavtalen på Internet 4. Vårens kurser i semesterfrågor 5. APTA-fondens stipendier 6. Sykettätyöhön.fi – avgiftsfri tjänst om arbetshälsa

Lue lisää

Medlemsinfo 2/2012

1. Lönehöjningar till arbetstagare på apotek 1.5.2012 2. Engångssumman på 150 till arbetstagare på apotek 1.5.2012 3. Lönehöjningar till farmaceutisk personal år 2012 4. Tryckta kollektivavtal 5. Förbundets nya logo

Lue lisää