Medlemsinfo

Medlemsinfo 4/2020

Riskbedömningen bör uppdateras på grund av den eskalerande coronaviruspandemin Ändringarna av arbetslagstiftningen avseende den förkortade tiden för meddelande om permittering och den förkortade tiden för samarbetsförhandlingar upphör 31.12.2020 Läs mer

Medlemsinfo 3/2020

Våra meddelanden på svenska var tyvärr inte aktuella när coronaepidemin började Beslut om apotekspottens fördelningsgrunder ska fattas senast 31.8 Vad bör man göra om en medarbetare trots myndighetsanvisningarna tänker resa…

Medlemsinfo 2/2020

Aptas styrelse 2020 och förbundets nya stadgar Söckenhelger våren 2020 och genomförandet av dem Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier Förhandlingarna om arbetsvillkoren för apoteksanställda förs i mars Läs mer

Medlemsinfo 1/2020

Anvisningar för förbudet mot mertidsarbete, övertidsarbete och skiftbyte Arbetsgivaren kan liksom tidigare erbjuda deltidsanställda mertids- eller övertidsarbete. Hur påverkar förbudet mot mertids- och övertidsarbete organiseringen av arbetet? Förbudet mot mertids-…

Medlemsinfo 1-4/ 2019

Medlemsinfo 22.10.2019 Kollektivavtalsförhandlingarna började 1.10.2019 Förbundsmötets beslut 18.9.2019 Preliminär uppskattning av socialförsäkringspremierna 2020 Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2020 Medlemsinfo 4.9.2019 Söckenhelger vid årsskiftet 2019–2020 och genomförandet…

Medlemsinfo 10/2018

1. Partiell arbetsförmåga på arbetsplatser
2. Arbetshälsokoordinatorn betjänar apoteksbranschen avgiftsfritt vid Apotekens Pensionskassa
3. Digital publikation om apotekens arbetsmiljö och ergonomi
4. Löneförhöjningsanvisningar från och med 1.1.2019
5. Utbildningar 2019
6. Ändring av semesterlagen våren 2019
7. Preliminär uppskattning av socialförsäkringspremierna 2019

Medlemsinfo 9/2018

1. Arbetsavtal med varierande arbetstid
2. Delta i kampanjen Jobbet diskriminerar inte!
3. Styrelsen för Servicefacket PAM fattade beslut om förbud mot övertidsarbete inom PAM:s alla branscher
4. Arbetsgivare, kom ihåg att ansöka om FPA:s ersättning för familjeledighet i tid

Medlemsinfo 7/2018

1. Förbundsmöte 11.10.2018 kl. 14
2. Apotekspottens storlek fastställs utifrån lönesumman för oktober
3. Snart är det dags att avta om kiky-timmar för 2019
4. Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar
5. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet

Medlemsinfo 6/2018

1. Aptas anställningsrådgivning har två veckors sommarpaus i juli
2. Apta blir medlemsförbund i Yhteinen Toimialaliitto 1.1.2019
3. Stort antal deltagare än en gång på Personalledningsdagarna
4. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2019 ordnas 16–17.5.2019 i Långvik, Kyrkslätt.
5. Farmaciförbundet ordnar ett webbinarium för förtroendemän om fördelningen av apotekspotten 11.9.
6. Tidigt stöd och stöd för återvändande till arbetet
7. Samordnaren för arbetsförmåga hjälper i frågor om tidigt stöd och rehabilitering
8. På hösten ordnar Apta utbildning i frånvaro och löneräkning samt arbetstider och utnyttjande av kollektivavtalens arbetstidssystem
9. Länkar till responsenkäten Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna