15.5.2014

Medlemsinfo 7/2014

1. Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek 1.6.2014 – 31.1.2017
2. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2014

1. Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek 1.6.2014–31.1.2017

I slutet av maj skickar vi till apoteken två exemplar av det nya kollektivavtalet för arbetstagare på apotek. Ändringarna i texten har märkts ut med ett lodrätt streck i kanten. De ändrade punkterna finns också här. Textändringarna träder i kraft 1.6.2014.

Lönerna och lönetabellerna i det tidigare kollektivavtalet som löper ut 31.5.2014 tillämpas fram till 30.9.2014, även om det nya kollektivavtalet träder i kraft 1.6.2014.

Enligt kollektivavtalslagen ska kollektivavtalet finnas till arbetstagarnas påseende i apoteken. Extra exemplar kan beställas per e-post: tiedotus@apta.fi eller per telefon: Maria Sandström, 09 1728 5116.

Kollektivavtalet finns också under adress https://apta.fi/lomakkeet/

2. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2014

De individuella lönerna och tabellönerna till arbetstagare på apotek höjs från 1.10.2014 med 20 euro. Arbetstidstilläggen höjs inte. Anvisningar om lönehöjningen, tabellönerna och arbetstidstilläggen finns här.

Med vänlig hälsning

Apotekens Arbetsgivarförbund

Jukka Koskipirtti