26.2.2014

Medlemsinfo 3/2014

1. Sommarpraktikprogram för skolelever 2014 – 2016
2. Anställning av praktikanter, studerande och sommaranställda

1.  Sommarpraktikprogram för skolelever 2014 – 2016

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM har avtalat om sommarpraktikprogrammet för skolelever för åren 2014 – 2016. Med hjälp av avtalet strävar man efter att främja ungdomars inträdande på arbetsmarkanden. Syftet med programmet är att stöda grundskolelevers, tioklassisters, yrkesstartandes och gymnasisters möjligheter att bekanta sig med arbetslivet inom ramen för ”Lär känna arbetslivet och tjäna en slant”-sommarpraktikprogrammet. Lönen som betalas för två veckor eller tio arbetsdagar är denna sommar 340 euro och innehåller semesterersättningen. Praktikperioden kan inplaceras under tiden 1.6 – 31.8.

Den dagliga arbetstiden för en praktikant är högst 6 timmar. Arbetsskiften ska vara sammahängande och de inplaceras från måndag till fredag mellan klockan 8 och 18.

Avtalet om sommarpraktikprogrammet finns här.

Som bilaga till avtalet finns en avtalsblankett som förbundet och PAM rekommenderar för anställningar enligt sommarpraktikprogrammet.

2. Anställning av praktikanter, studerande och sommaranställda

Innan apoteken anställer ny arbetskraft, ska man beakta de bestämmelser i arbetsavtalslagen som gäller permitterade, arbetstagare uppsagda av ekonomiska orsaker och produktionsskäl samt deltidsanställda.

PM över detta finns här. 

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jkka Koskipirtti