11.8.2014

Medlemsinfo 9/2014

Kursutbudet hösten 2014 (kurserna är på finska)

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro

Fredagen 26.9.2014, kl. 10.00-16.00, Tammerfors, Scandic Station, Ratapihankatu 37

Avsikten med kursen är att gå igenom de viktigaste typerna av frånvaro såsom sjukfrånvaro, studieledighet, alterneringsledighet samt andra typer av tillfällig frånvaro. Vi behandlar frågorna med beaktande av kollektivavtalen för apoteksbranschen och utgående från lagbestämmelserna i fråga om frånvaron.

Pris
320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Detaljerat kursprogram finns här.

Föreläsare är expert Kirsi Mäkinen från Apotekens Arbetsgivarförbund.

Anmäl dig till kursen före 12.9 här.

Avslutande av anställning genom avtal

Tisdagen 2.10.2014 kl. 12.00-16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Auditoriet i konferenscentret

Ett sätt att avsluta en anställning är att avtala om frågan. Så kallade avslutnings- eller avgångsavtal används rätt ofta i sådana situationer, då orsaken för avslutandet kan vara såväl av arbetstagaren beroende som på företagets produktionsmässiga eller ekonomiska situation. Men hur och om vilka frågor ska man avtala? Vilka är gränserna för avtalsfriheten? Det finns inte egentliga lagtexter gällande avgångsavtal, de enda normerna finns i rättspraxis och i spelreglerna för avtals- och arbetsrätten. På kursen behandlas frågan praktiskt utgående från modellexempel.

Föreläsare är arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala vid Förbundet för Finsk Handel och juristerna Elina Johansson från IAEA-kassan och Jetta Haulivuori från Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Pris
För medlemmar i Apotekens Arbetsgivarförbund och Förbundet för Finsk Handel 250 € + moms 24 %, för icke medlemmar 415 € + moms 24 %.

Läs mera och anmäl dig här före 23.9.

Löneräkningskurs

Tisdagen 28.10.2014 kl. 10.15 – 16.45 i Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en bild av lönebestämmelserna om och de viktigaste principerna i anslutning till betalning av lön i apoteksbranschen. Under dagens lopp går vi igenom de kollektivavtalsenliga bestämmelserna om mertids- och övertidsarbete samt hur olika slag av frånvaro påverkar betalningen av lön (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv.).

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Pris
320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Detaljerat kursprogram finns här.

Föreläsare Apotekens Arbetsgivarförbunds experter.

Anmäl dig till kursen före 14.10 här.

Utbildningsplan och rätt att avdra skatt

Tisdagen 18.11.2014 kl. 14.00 – 16.00, Helsingfors, Södra kajen 10, Auditoriet i konferenscentret på 2 våningen

Lagen om den nya handlingsmodellen för att utveckla kompetensen trädde i kraft 1.1.2014. Enligt lagen har arbetsgivaren rätt till extra skatteavdrag/utbildningsersättning för utveckling av personalens kompetens om man i företaget har gjort upp en utbildningsplan för personalen. Syftet är att kursen ska ge aktuell information om personal- och utbildningsplanernas innehåll och om hurudan plan ger rätt till skatteavdrag.

Deltagare, kursen är avsedd för personer som handhar personalfrågor i handelsbranschen och i servicebranscherna.

Föreläsare är experterna Mika Kärkkäinen och Virpi Pasanen från Finlands Näringsliv EK.

För medlemmar i Apotekens Arbetsgivarförbund och Förbundet för Finsk Handel 200 € + moms 24 %, för icke medlemmar 360 € + moms 24 %.

Läs mera och anmäl dig här före 12.11.

Anmälnings- och annulleringsvillkoren för alla kurser och evenemang

För kurserna och evenemangen uppbärs avgift (om inte annat nämns) och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

När flera personer än en person från ett apotek deltar i samma kurs, beviljar vi 15 % rabatt på kursavgifterna för de övriga personerna.

Anmälningen till en kurs kan annulleras utan kostnader om annulleringen görs senast 8 dygn innan kursen äger rum. För annullering som görs senare fakturerar vi 50 % av kursavgiften. Hela kursavgiften faktureras då ingen annullering har gjorts och personen inte är närvarande. Man kan utan extra kostnader anmäla en annan person i stället för en deltagare som är förhindrad att delta.