20.10.2015

Medlemsinfo 11/2015

1. Arbetarförbundets verkställande direktör Jukka Koskipirtti gick i pension
2. Endast få apoteksanställda deltog i demonstrationen den 18.9
3. Välbefinnande i arbetslivet – kurser för chefer i apotek
4. Riksomfattande Tyk-rehabiliteringskurs för apotekare för bevarande och förbättrande av arbetsförmågan

1. Arbetarförbundets verkställande direktör Jukka Koskipirtti gick i pension

Arbetsgivarförbundets verkställande direktör Jukka Koskipirtti gick i pension fr.o.m. oktober.

Jukka Koskipirtti tackar alla apotekare och apoteksanställda för ett gott samarbete som varat över 25 år och önskar alla lycka och framgång såväl i arbetslivet som i det privata.

2. Endast få apoteksanställda deltog i demonstrationen den 18.9

Ungefär 30 000 personer deltog i löntagarorganisationernas demonstration på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september.

Enligt de uppgifter vi har fått kunde apoteken hålla öppet under demonstrationen. Uppskattningsvis 70 personer av apotekspersonalen deltog i demonstrationen. Av dessa hörde största delen till apotekens tekniska personal.

3. Välbefinnande i arbetslivet – kurser för chefer i apotek

Apotekens Pensionskassa arrangerar i samarbete med apotekarföreningen kurser för apotekare och chefer i apoteken om välbefinnande i arbetslivet. Föreläsare är experterna Hanna Pratsch och Jarna Savolainen från Arbetarskyddscentralen. 

Apotekarna och cheferna i apoteken har ett centralt ansvar och en central roll i fråga om ledningen av välbefinnande i arbetslivet, om förhindrande av oförmåga till arbete och om minskad sjukfrånvaro. Under kursen funderar vi på hur vi kan öka välbefinnandet på arbetsplatsen med hjälp av ledning, hur vi kan dra nytta av företagshälsovården och hur vi kan klara av utmanande situationer på arbetsplatsen.

På kursen får man tillgång till ett avgiftsfritt verktyg för välbefinnande på arbetsplatsen, med vars hjälp man kan bedöma hur välmåendet i det egna apoteket nu är och med vars hjälp man kan utveckla välbefinnandet på arbetsplatsen tillsammans med hela personalen.

Kurserna arrangeras på följande orter:

6.10 Seinäjoki

13.10 Björneborg

20.10 Joensuu

27.10 Jyväskylä

4.11 Villmanstrand

19.1 Tammerfors

26.1 Kuopio

4.2 Helsingfors

18.3 Uleåborg 

Ytterligare information och anmälningsanvisningar finns på Apotekens Pensionskassas webbplats, klicka här: https://www.aekassa.fi/

4. Riksomfattande Tyk-rehabiliteringskurs för apotekare för bevarande och förbättrande av arbetsförmågan

Apotekarna har möjlighet att söka till riksomfattande Tyk-rehabiliteringskurser som bevarar och förbättrar arbetsförmågan.

Kursen förverkligas i grupper om 6-8 personer och under kursen försöker man förbättra och bevara arbets- och verksamhetsförmågan. Tyk-rehabiliteringen genomförs i sex perioder på en vecka (sammanlagt 32 dygn) och rehabiliteringen räcker i sin helhet ca 1,5 år. Tjänsten produceras och finansieras av FPA.

Ytterligare uppgifter och anvisningar om hur man söker sig till rehabiliteringen finns här.