10.1.2013

Medlemsinfo 1/2013

1. Faderskapsledigheten förlängdes 1.1.2013
2. Handbok om frånvaro från arbetsplatsen för apoteksbranschen
3. Arbetsmarknadsseminarium 15-17 maj
4. Vårens kurser om semesterfrågor
5. Ersättningar för resekostnader 2013

1. Faderskapsledigheten förlängdes 1.1.2013

Från 1.1.2013 har pappor rätt till 54 vardagar (ca 9 veckor) faderskapsledighet. Faderskapsledigheten gäller alla de familjer, där moderskapspenningen eller föräldrapenningen i adotivrfamiljer, har börjat löpa efter 1.1.2013. FPA betalar för faderskapsledigheten faderskapspenningen som räknas ut på inkomsterna. Den nya förlängda faderskapsledigheten förkortar inte moderskaps- och föräldraledigheten. Denna bestämmelse ersätter den tidigare 18 dagar långa faderskapsledigheten samt pappamånaden.

Man kan hålla högst 18 vardagar faderskapsledighet samtidigt som modern har moderskapsledighet. Dessa dagar kan delas upp i högst fyra perioder. Resten, dvs. 36 dagar, kan delas upp i högst två perioder.

Fadern får hålla hela sin 54 dagar långa faderskapsledighet också efter föräldraledigheten vid annan tidpunkt än modern. Faderskapsledigheten kan hållas direkt efter föräldraledigheten eller kan tas ut en senare tidpunkt. Hela faderskapsledigheten ska användas innan barnet fyller 2 år. Faderskapsledigheten är barnrelaterad så, att när ett nytt barn föds till familjen, upphör inte rätten till faderskapspenningen för föregående barn på grund av detta.

Faderns rätt till 54 vardagar faderskapsledighet betyder i praktiken en förlängning av föräldrapenningsperioden med två veckor, då faderns längre ledighet inte längre förutsätter att föräldraledighetspenning sparas åt fadern.

Den maximala moderskaps-, föräldra- och faderskapsledigheten är sålunda 317 vardagar, om faderskapsledigheten inte hålls samtidigt som modern är moderskaps- eller föräldraledig. Faderskapspenningsdagar, som hålls utom moderskaps- och föräldrapenningperioden enligt reformen, kan tas ut tidigast från slutet av oktober 2013.

2. Handbok om frånvaro från arbetsplatsen för apoteksbranschen

Vi har publicerat en helt ny handbok (på finska) för apoteksbranschen där man tar upp de viktigaste bestämmelserna i fråga om arbetstagares frånvaro. Handboken innehåller också praktiska exempel på och anvisningar för olika frånvarosituationer. Handboken finns på vår webbplats apta.fi/oppaat. Vi tar gärna emot utvecklings- och preciseringsförslag i fråga om handboken. Under vårens lopp skickar vi ut handboken till våra medlemmar.

3. Arbetsmarknadsseminarium 15-17 maj

Förbundets arbetsmarknadsseminarium arrangeras på våren 15–17.5.2013 som en kryssning till Stockholm. På seminariet behandlas aktuella frågor på arbetsmarknaden och i näringslivet. Programmet skickas i februari.

4. Vårens kurser om semesterfrågor

Torsdagen 7.3.2012 i Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka), kl. 9.30 – 16.00.

Torsdagen 21.3.2013 i Kuopio, Hotell Scandic, Satamakatu 1, kl. 9.30 – 16.00.

Avsikten med kurserna är att kursdeltagarna efter kursdagen har en helhetsbild av de viktigaste sakerna i fråga om hur semester intjänas och ges och hur semesterlönen räknas ut samt om semesterpremien. Vi går igenom bestämmelserna i lagen och kollektivavtalet. Kursen är avsedd för apotekare samt personer i apoteket som handhar semester- och lönefrågor.

Ytterligare uppgifter och anmälning till kursen Helsingfors här och till Kuopio här.

5. Ersättningar för resekostnader 2013

Skattestyrelsen har fastställt de skattefria ersättningarna för resekostnader för år 2013. Heldagsdagtraktamentet för resa i hemlandet är 38 euro och det partiella dagtraktamentet är 17 euro. Ersättningen för användning av egen bil är 45 cent per kilometer och 3 cent för transport av extra person.

Verovapaat kustannusten korvaukset 2013

Mera detaljerade uppgifter finns på skatteförvaltningens webbplats vero.fi

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti