2.4.2013

Medlemsinfo 3/2013

1. Skolelevernas sommarpraktikprogram år 2013
2. Enkät om skolelevernas sommarpraktikprogram år 2012
3. Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier
4. Förbundets kurs i anställningsfrågor i samband med Pohjolas
Apoteksdag (13.4)

1. Skolelevernas sommarpraktikprogram år 2013          

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicearbetsgivarna PAM har avtalat om sommarpraktikprogrammet för skolelever för år 2013. Med detta avtal strävar man efter att främja ungdomarnas inträde i arbetslivet. Syftet med programmet är att stöda grundskol- och gymnasieelevers möjligheter att bekanta sig med arbetslivet inom ramen för sommarpraktikprogrammet ”Lär känna  arbetslivet och tjäna en slant”. Lönen som betalas för två veckor eller 10 arbetsdagar är i sommar 335 euro, och innehåller semesterersättning. Praktikperioden kan inplaceras under tidsperioden 1.6 – 31.8.

Den dagliga arbetstiden är för praktikanten högst 6 timmar. Arbetsskiften ska vara sammanhängande och de inplaceras mellan måndag och fredag klockan 8 – 18.

Avtalet om sommarpraktikprogrammet finns här.

En redogörelse för villkoren i fråga om sommarpraktikprogrammet finns i en bilaga till avtalet och det är bra att ge den till skoleleven för att visa upp i hemmet.

2. Enkät om skolelevernas sommarpraktikprogram år 2012                                 

Vi utförde i december en enkät om sommarpraktikprogrammet sommaren 2012. Enkäten besvarades av 250 apotekare och vi tackar dem alla. I ”Lär känna arbetslivet och tjäna en slant”- programmet deltog senaste sommar totalt 86 skolelever i 52 apotek. Över 200 skolelever med längre anställningar än 2 veckor hade fått sommararbete i 131 apotek. Apotekarnas erfarenheter av sommarpraktikanterna var mycket positiva. Allt flera apotekare meddelade att de i sommar vill anställa skolelever inom ramen för sommarpraktikprogrammet. 

Ett sammandrag av enkätsvaren finns här.

3. Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier

Innan en apotekare anställer ny arbetskraft, ska han beakta bestämmelserna i arbetsavtalslagen, som gäller permitterade arbetstagare, på basis av ekonomiska och produktionsmässiga grunder uppsagda arbetstagare och deltidsanställda.

Ett PM om denna fråga finns här.  

4. Förbundets kurs i anställningsfrågor i samband med Pohjolas Apoteksdag (13.4)     

Fredagen 12.4 2013 i Uleåborg, Sokos Hotel Eden, Holstinsalmentie 29 klockan 10.00 – 16.30.

På kursen behandlas de grundläggande frågor som ansluter sig till ingående av anställning, såsom. vilka frågor som ska beaktas när ett arbetsavtal ingås. Syftet med kursen är därtill att lära sig hur man handlar rätt, när en anställning avslutas av individorsaker och vilken betydelse arbetsgivarens direktionsrätt har. På kursen repeteras också det förfarande som ska tillämpas när arbetskraften reduceras, och som ska tillämpas när det är fråga om uppsägningar, permitteringar eller ombildning till deltidstjänster av ekonomiska skäl och produktionsorsaker.

Ytterligare uppgifter och anmälningar finns här.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti