22.6.2015

Medlemsinfo 7/2015

1. Förhandsinformation: Seminarium i personalledning för apotek arrangeras 19-20.5.2016
2. Kurser som arrangeras i samarbete med Förbundet för Finsk Handel hösten 2015
3. Paus i medlemsrådgivningen på sommaren, svar på frågor angående anställningsfrågor finns på vår webbplats
4. Förbundsmöte 24.9.2015

1. Förhandsinformation: Seminarium i personalledning för apotek arrangeras 19-20.5.2016

Anteckna redan nu i kalendern för nästa år att ett seminarium i personalledning på apotek arrangeras. Vi håller denna gång kursen på Haiko gård 19–20.5.2016.

Detaljerat program och tidtabell meddelas under hösten/början av vintern.

På seminariet får du uppgifter om god praxis och information om aktuella frågor gällande personalledning. Seminariet ger också ett bra tillfälle att stanna upp och fundera över olika utmaningar och frågor i anslutning till arbetsledning.

Tillfället är avsett för apotekare och provisorer i chefsställning.

Välkommen med!

2. Kurser som arrangeras i samarbete med Förbundet för Finsk Handel hösten 2015

Avslutande av anställning av individgrunder

Tisdagen 29.9.2015 kl. 13.00-16.00
Södra kajen 10, Helsingfors, Auditoriet i konferenscentret på andra våningen.

Arbetsgivaren får enligt lagen säga upp ett tillsvidare gällande arbetsavtal endast på basis av sakliga och vägande skäl.  Lagen definierar vilket brott mot avtalet, försummelse eller agerande som kan vara av arbetstagaren beroende sakliga och vägande skäl för uppsägning.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Samarbetsförfarande

Onsdagen 29.10.2015 kl. 12.00-16.30
Södra kajen 10, Helsingfors, Auditoriet i konferenscentret på andra våningen. 

Avsikten med kursen är att ge grunduppgifter och färdigheter om samarbetsförfarande i handelsbranschen. 

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

3. Paus i medlemsrådgivningen på sommaren, svar på frågor angående anställningsfrågor finns på vår webbplats

Du kommer väl ihåg att vår medlemsrådgivning har sommarpaus (13.7-31.7). Du kan bekanta dig med många frågor som gäller anställningar under adressen https://apta.fi/liitto/neuvonta/usein_kysyttya. Alla blanketter, handböcker och avtal i elektronisk form står också hela tiden till ditt förfogande.

4. Förbundsmöte 24.9.2015

Arbetsgivarförbundets förbundsmöte hålls torsdagen den 24 september 2015 klockan 14.00 i Helsingfors i Finlands Apotekarförbunds festsal (ingång från Lilla Robertsgatan 12 B, 3:e våningen). Den egentliga möteskallelsen jämte fullmakter skickas till apotekarna i början av september.