29.1.2014

Medlemsinfo 1/2014

Vårens kurser 2014

Vårens kurser 2014

Samarbetsförfarande och reducering av arbetskraften

Ons 29.1.2014 kl. 13.00 -16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Auditoriet i 2 våningens förhandlingscentrum

Praktiska medel för samarbetsförhandlingsprocessen i företag med minst 20 arbetstagare.

På kursen går vi praktiskt igenom samarbetsförhandlingarna då arbetskraften ska reduceras och grunderna för reducering av arbetskraft med betoning på följande frågor:

 • ekonomiska, produktionsmässiga och till omorganisering av verksamheten anslutna skäl
 • skyldigheten att erbjuda arbete
 • särskilda förbud
 • förhandlingstider
 • förhandlingarna
 • åtgärder efter förhandlingarna
 • skyldighet att återanställa

Förbundets för Finsk Handels experter föreläser på kursen.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Utbildningsplan och rätt att avdra skatt

Må 3.2.2014 klo. 13.30 – 16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Auditoriet i förhandlingscentret på 2  våningen

Lagen om den nya handlingsmodellen för att utveckla kompetensen trädde i kraft 1.1.2014. Enligt lagen har arbetsgivaren rätt till extra skatteavdrag/utbildningsersättning för utveckling av personalens kompetens om man i företaget har gjort upp en utbildningsplan för personalen. På kursen ges aktuell information om personal- och utbildningsplanernas innehåll och om hurudan plan ger rätt till skatteavdrag.

Föreläsare är experterna Mika Kärkkäinen och Virpi Pasanen från Finlands Näringsliv EK.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Semester och sjukfrånvaro

Fre 14.3.2014 Uleåborg, kl. 10.00 – 16.30, Sokos Hotel Eden, Holstinsalmentie 29.

Avsikten med kursdagen är att deltagarna får en helhetsbild av de viktigaste i fråga om hur semester intjänas och ges och hur semesterlönen räknas ut. Vi går också igenom de ändringar av semesterlagen och kollekitavtalsbestämmelserna som gäller uträkningen av semesterlön. Kursen är avsedd för apotekare och personer i ett apotek som sköter om semester- och löneräkningsfrågor.

Därtill behandlar vi kollektivavtalsbestämmelserna om sjukfrånvaro samt arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i anslutning till dem.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Problemlösande chef

Ons 19.3.2014 kl. 12.00 – 16.30, Helsingfors, Södra kajen 10, Auditoriet i förhandlingscentret på 2 våningen

Kursdeltagarna får enkla och praktiska redskap för att lösa vardagliga arbetsledningsproblem såväl från juridisk som från pyskologisk synpunkt:

 • hur man ska hantera mobbning på arbetsplatsen, sjukfrånvaro, alkoholproblem och andra typiska problemsituationer
 • hur problem uppstår på arbetsplatsen och hur chefen kan påverka detta i förebyggande syfte
 • hur man kan tämja de personer som står i opposition i arbetsgemenskapen
 • stridstuppar och underpresterare
 • en lättfattlig modell för problemhantering i chefens vardagliga arbete

Föreläsare är arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala från Förbundet för Finsk Handel och socialpsykolog Risto Havunen. Deltagarna får också Havunens och Lavikkalas bok ”Ongelmia ratkaiseva esimies” till hjälp för sitt arbete (Talentum 2010, 2:a upplagan 2011).

Kursen är avsedd för alla chefer som arbetar inom handels- och servicebranschen.

Program och anmälning här.

Semesterfrågor

To 27.3.2014, kl. 10.00 – 16.30, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka).

Avsikten med kursdagen är att deltagarna får en helhetsbild av de viktigaste i fråga om hur semester intjänas och ges och hur semesterlönen räknas ut. Vi går också igenom de ändringar av semesterlagen och kollekitavtalsbestämmelserna som gäller uträkningen av semesterlön. Kursen är avsedd för apotekare och personer i ett apotek som sköter om semester- och löneräkningsfrågor.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Grunder i anställningsfrågor

Ti 29.4.2014, kl. 10.00 – 16.30, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka)

På kursen går vi igenom grunduppgifter i anslutning till ingåenda av en anställning, såsom vilka frågor ska beaktas när arbetsavtal görs upp. Avsikten med kursen är därtill att lära sig hur man går tillväga på rätt sätt när en anställning måste avslutas av individorsaker och vilken betydelse arbetsgivarens direktionsrätt har. Vi repeterar också de förfaringssätt som ska tillämpas då arbetskraften måste minskas genom uppsägningar, permitteringar och omvandling till deltidstjänster av ekonomiska skäl och produktionsorsaker.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Papperskrig i anslutning till personalplaner

Ti 13.5.2014 kl. 12.00 – 16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Auditoriet i förhandlingscentret på 2 våningen

Kursen erbjuder företagen möjlighet att på en gång få sin personalplan i ordning. På kursen går man igenom de för arbetsgivarna obligatoriska till personalen anslutna planeringsskyldigheterna och granskar de lagbestämmelser som ligger som grund för planeringsskyldigheterna.

På kursen förevisas hur man med hjälp av våra modellunderlag kan göra upp bl.a. personal- och utbildningsplaner, jämställdhetsplan, verksamhetsplan för företagshälsovården, handlingsplan för rusmedelsprogrammet och arbetarskyddet. Vi går också igenom frågor i anslutning till personregisterredogörelsen, eftersom det är ett sådant dokument, som varje arbetsgivare ska göra upp över alla de personregister han upprätthåller.

På kursen håller också en expert på skatterätt ett inlägg om rätten att avdra skatt för utbildningskostnader vilken träder i kraft 1.1.2014.

Kursen är avsedd för Förbundets för Finsk Handel och Apotekens Arbetsgivarförbunds medlemsföretag, chefer, personalchefer och andra personer som handhar personalfrågor.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Apoteksbranschens arbetsmarknadsseminarium

To-fre 22-23.5.2014, Helsingfors, Sokos Hotell Presidentti, Södra järnvägsgatan 4

Seminarieprogrammet har som tidigare delats upp i olika tema. Den första seminariedagen får vi veta vad som behövs för att Finland åter ska bli framgångsrikt och konkurrenskraftigt. Rån och hotfulla kundsituationer har ökat i apoteken. Vi får höra vad vi kan göra i förebyggande syfte, hur vi ska agera i en sådan situation och också därefter. Tema för eftermiddagen är att förkunna om arbetsglädje och de hjälpmedel vi har för att vara framgångsrika i morgon. Vi repeterar också vad som avses med rätt att skjuta fram semester vid sjukdom, hur uträkningen av semesterlönen har ändrats och vilka ändringar reformen av lagen om alterneringsledighet för med sig. Den andra seminariedagen får vi höra varför pensionsreformen är nödvändig som en del av sättet att förlänga arbetskarriärerna, hur apotekarnas framtid ser ut de närmaste åren och hur branschens egen pensionskassa har klarat av utmaningarna.

Tillfället ger samtidigt goda möjligheter att träffa kolleger, till tankeutbyte och samvaro. Seminariet är avsett för apotekare och provisorer som verkar som arbetsledare i apoteken.

Programmet och anmälning görs här.

Med vänlig hälsning

Apotekens Arbetsgivarförbund

Jukka Koskipirtti