7.7.2016

Medlemsinfo 6/2016

1. Aptas förhandlingar om tillämpningen av konkurrenskraftsavtalet fortsätter med Farmaciförbundet
2. Preliminär information: Personalledningens seminariedagar ordnas 18–19.5.2017
3. Kaupan liittos allmänna utbildningar hösten 2016
4. Aptas rådgivning i anställningsfrågor håller stängt 11–24.7.

1. Aptas förhandlingar om tillämpningen av konkurrenskraftsavtalet fortsätter med Farmaciförbundet

Vi kallade Farmaciförbundet tillbaka till förhandlingsbordet för att uppnå ett förhandlingsresultat som är i linje med konkurrenskraftsavtalet. 10.6 gick vi igenom potentiella lösningsalternativ. Avtalet kräver fortfarande satsningar för att vi ska nå fram till en gemensam vision. Efter mötet har vi bytt förslag med varandra. Vi återvänder till förhandlingsbordet i augusti.

Apta uppnådde ett förhandlingsresultat som är i linje med konkurrenskraftsavtalet med Servicefacket Pam 3.6. Aptas styrelse godkände förhandlingsresultatet enhälligt. Förhandlingsresultatet omfattar ca 3 200 apoteksanställda. Förhandlingsresultatet med Pam är villkorligt och blir definitivt endast om Farmaciförbundet ansluter sig till konkurrenskraftsavtalet.

Arbetsmarknadsparterna undertecknar konkurrenskraftsavtalet tisdagen 14.6. Konkurrenskraftsavtalet omfattar redan ca 87 procent av löntagarna. Statsminister Juha Sipilä har meddelat att konkurrenskraftsavtalets omfattning kan öka ytterligare under några månader. Syftet med avtalet är att förbättra de finländska företagens konkurrenskraft och därigenom skapa nya arbetsplatser.

Om konkurrenskraftsavtalet inte blir av innebär det att regeringens utlovade skattelättnader på 100 miljoner euro går förlorade. Farmaciförbundet har meddelat att beslutet fattas oberoende av regeringens riktlinjer för beskattningen.

2. Preliminär information: Personalledningens dagar ordnas 18–19.5.2017

Anteckna redan nu tidpunkten för personalledningens seminariedagar i kalendern. Seminariet ordnas 18–19.5.2017 på Haiko Gård. Ytterligare information om dagarna och programmet följer i medlemsmeddelandet i slutet av hösten 2017.

Information om Aptas utbildningar hösten 2016 hittar du här.

3. Kaupan liittos allmänna utbildningar hösten 2016

Aptas medlemmar kan delta i Kaupan liittos allmänna utbildningar som lämpar sig för apoteken.

Utbildningarna ordnas på finska.

Avslutande av anställningsförhållande genom avtal

Tisdag 27.9.2016 kl. 12.00–16.00, Tapahtumatalo Bank (Unionsgatan 20), Helsingfors

Hyrd arbetskraft ur det anlitande företagets perspektiv

Onsdag 5.10.2016 kl. 12.00–16.00, Tapahtumatalo Bank (Unionsgatan 20), Helsingfors

KAUPPA 2017

Tisdag11.10.2016, kl. 9.00–17.00, Helsingfors Mässcentrum

Ytterligare information och anmälan här.

4. Aptas rådgivning i anställningsfrågor håller stängt 11–24.7.

Vårt kontor är stängt 11–24.7 (vecka 28–29). Under denna tid får du hjälp med anställningsfrågor i avsnittet ’Vanliga frågor’ på vår webbplats. Ta del av frågorna och svaren här (på finska). Du kan också läsa våra handböcker om semester, frånvaro och arbetstid. Du kommer till dem här (på finska).

När anställningsförhållanden avslutas är det också bra att ta del av anvisningarna för varningar som finns här (på finska) och förutsättningarna för uppsägning som finns här (på finska). I dessa frågor är det bra att komma ihåg att varningar borde ges inom en skälig tid från försummelser. Om tröskeln för avslutande av anställningsförhållandet överskrids ska anställningsförhållandet sägas upp inom en skälig tid. Det är också bra att komma ihåg att hävning av anställningsförhållandet är ett grövre alternativ än uppsägning, och att hävning därför kräver allvarligare orsaker än uppsägning. Hävning kräver alltid särskilt vägande skäl. Om det uppstår en situation på apoteket där ett anställningsförhållande eventuellt måste avslutas gäller det att inte förhasta. Man har 14 dygn på sig att häva anställningsförhållandet efter att grunden för hävning uppstått. Läs mer om hävning här (på finska).

Om du inte får svar på dina frågor via länkarna ovan och problemet fortfarande är särskilt akut kan du skicka e-post till info@apta.fi. Vi svarar senast efter semestern.

Vårt rådgivningsnummer i anställningsfrågor är 09 1728 53.

Med önskan om en solig sommar!

Apotekens Arbetsgivarförbund