21.2.2012

Medlemsinfo 2/2012

1. Lönehöjningar till arbetstagare på apotek 1.5.2012
2. Engångssumman på 150 till arbetstagare på apotek 1.5.2012
3. Lönehöjningar till farmaceutisk personal år 2012
4. Tryckta kollektivavtal
5. Förbundets nya logo

 1. Lönehöjningar till arbetstagare på apotek 1.5.2012

Generell höjning

 De gällande individuella lönerna och tabellönerna för arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012.

Apotekspott

Utöver den generella höjningen används en apotekspott på 0,8 % till lönehöjningar från 1.5.2012.

Apotekspotten (0,8 %) räknas ut på summan av de månads- och timlöner som i april har betalats till arbetstagare på apotek. På detta sätt får man det eurobelopp som fördelas i lönehöjningar. 

I apotekspotten ingår:

 • månads- och timlöner
 • arbetstidstillägg
 • ersättningar för söndagsarbete
 • individuella tillägg
 • uppgiftsbetingade tillägg
 • semesterlöner
 • apotekspotter

 I apotekspotten ingår inte:

 • ersättningar för övertidsarbete
 • ersättningar för merarbete
 • semesterpremier
 • semesterersättningar

Anvisningar för lönehöjningarna, tabellöner, arbetstidstillägg och närmare anvisningar för fördelningen av apotekspotten finns här.

Förtroendemannaersättning

Förtroendemannaersättningen enligt punkt 5, § 21 i kollektivavtalet är 23 euro i månaden från 1.5.2012.

2. Engångssumman på 150 till arbetstagare på apotek 1.5.2012

I samband med lönebetalningen i maj betalas enligt ramavtalet till arbetstagare på apotek engångssumman på 150 euro. Anvisningarna för betalningen finns här.

3. Lönehöjningar till farmaceutisk personal år 2012

Den farmaceutiska personalens löner höjs i år från 1.12.2012. Höjningarna omfattar en generell höjning på 1,2 % och en apotekspott på 0,7 %. Anvisningarna för denna lönehöjning skickas i höst.

Vi påminner ännu apotekarna om att man redan nu kan fatta beslut om fördelningsgrunderna för den apotekspott som verkställs i december. På detta sätt kan man motivera arbetstagarna att arbeta målinriktat. Diskussionen om fördelningsgrunderna förs i enlighet med kollektivavtalets anvisningar gällande apotekspotten.

4. Tryckta kollektivavtal

Två exemplar av kollektivavtalen för farmaceutisk personal och arbetstagare på apotek postas de närmaste dagarna till medlemmarna. Ändringarna i kollektivavtalet har märkts ut med ett lodrätt streck i marginalen.

Enligt kollektivavtalslagen ska avtalen finnas till arbetstagarnas påseende i apoteken. Extra exemplar kan beställas per e-post: tiedotus@apta.fi eller per telefon: Maria Sandström 09 1728 5116.

Vartdera kollektivavtalet finns också under adress https://apta.fi/lomakkeet/

5. Förbundets nya logo

Arbetsgivarförbundets visuella utseende har förnyats. Nedan vår nya logo. Senare i vår förnyar vi också det elektroniska medlemsbrevet och förbundets webbplats.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti