13.3.2014

Medlemsinfo 5/2014

Kurserna om apotekens semester- och anställningsfrågor närmar sig- ännu hinner du anmäla dig

Kurs om semesterfrågor (på finska), torsdagen 27.3.2014

Är dina kunskaper om semesterfrågor up to date?

Kom med och uppdatera dina kunskaper om semesterfrågor eller för att lära dig något nytt. Vi ordnar torsdagen den 27.3 en kurs om semesterfrågor för personer som i apoteken sköter om semesterfrågor. Avsikten med kursdagen är att deltagarna får grunderna för hur semester intjänas och ges. Vi behandlar därtill rätten att flytta fram semestern vid sjukdomsfall och spelreglerna i anslutning till detta. Det är bra att före semesterperioden utarbeta reglerna. Vi repeterar också de ändringar som har skett i fråga om uträkningen av semesterlönen samt många andra regler och bestämmelser som finns i semesterlagen och kollektivavtalet.

Ifall du inte ännu har anmält dig till kursen kan du göra det här.

Grundkurs i anställningsfrågor (på finska), tisdagen 29.4.2014

Den till apoteken riktade kursen i anställningsfrågor ordnas tisdagen 29.4 i Helsingfors.  På kursen går vi igenom det viktigaste frågorna gällande anställningsförhållanden med undantag för löneräkning. Avsikten med kursen är att lära sig viktiga grundfrågor i anslutning till ingående av anställning såsom:

  • Hur gör man upp ett arbetsavtal?
  • När är det fråga om anställningsvillkor och när handlar det om personalförmåner?
  • Kan man ändra anställningsvillkoren?
  • Vad avses med direktionsrätt?
  • Vilken betydelse har en varning?

Vi går dessutom igenom avslutande av anställningen på grund av personfrågor och de förfarandesätt man ska iaktta när man måste minska arbetskraften av ekonomiska orsaker och produktionsskäl.

Ifall du inte ännu har anmält dig till kursen kan du göra det här.

Med vänlig hälsning

Apotekens Arbetsgivarförbund

Jukka Koskipirtti