20.4.2012

Medlemsinfo 4/2012

1. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig – har du anmält dig?
2. Löneuppgifter för oktober 2011
3. Lönehöjningar till arbetstagare i apotek 1.5.2012
4. Stipendier ur APTA-fonden

 1. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig – har du anmält dig?

 Seminariet äger rum 22 – 24.5.2012 på Silja Serenade i form av en kryssning till Stockholm. Kom ihåg att anmäla dig senast fredagen 27.4.

På seminariet behandlas bl.a. följande aktuella frågor:

  •  Lagstiftningen om långvarig sjukfrånvaro ändras 1.6.2012. Känner du till vad bestämmelserna om 30, 60 och 90 dagar betyder? Överläkare Jan Schugk från EK berättar om vad som förutsätts av arbetsgivaren i framtiden.
  •   I slutet av senaste år ingicks ett rätt täckande ramavtal. Hur ser arbetsmarknaden ut efter avtalet och hur ska man gå vidare? Direktör Eeva-Liisa Inkeroinen vid EK redogör för EK:s åsikter.
  • Olika påståenden om arbetsmarknaden i Finland förekommer, bl.a. att ungdomarna blir trötta i arbetet och att kortjobben hela tiden ökar. Hur är det egentligen? Direktör Matti Apunen från EVA bryter myter i arbetslivet.
  • Funderar du över hur ändringar ska genomföras, hur lösa krävande situationer eller hur du ska axla ledarrollen i ett nytt apotek? Direktör Jari Taipale från JTO berättar om Coaching-möjligheterna i sådana här situationer.
  • Läkemedelsersättningsarbetsgruppen har lämnat sitt förslag. Hur ska man utveckla systemet med läkemedelsersättningar och apotekens tjänster så att apotekens verksamhet vilar på en hållbar grund? Ekonomi- och administrativa direktören Ilkka Harjula från SAL redogör för branschens åsikter.
  • I Finland finns endast sju företags- eller branschpensionskassor, en av dem är Apteekkien Eläkekassa. Vilken nytta har en apotekare av en egen pensionskassa? På denna fråga svarar kassans verkställande direktör Hannu Hokka.
  • Vad ska en apotekare känna till när en arbetstagare vill ta studie- eller alterneringsledighet. Jukka Koskipirtti berättar om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.
  • Kirsi Mäkinen svarar på frågor gällande de vanligaste problemen i anställningsfrågor. Vi behandlar också anställnings- och pensionsfrågor som deltagarna har skickat på förhand. Frågorna kan skickas samtidigt med anmälan över Internet eller under adress jukka.koskipirtti@apta.fi. Frågorna behandlas konfidentiellt.

 Detaljerat program med anmälningsblankett finns här.

2. Löneutvecklingsuppgifter för oktober 2011

 Under adress finns statistikuppgifter för apotekens yrkesbeteckningar, månadslönestatistik över EK:s olika avtalsbranscher och apotekens statistikpaket i pdf-form. En jämförelse av löneutvecklingen i olika branscher är besvärlig, eftersom de olika branscherna har höjt lönerna vid olika tidpunkt och beloppen och antalet lönehöjningar har varierat mellan branscherna.

 3. Lönehöjningar till arbetstagare i apotek 1.5.2012

 Under adress https://apta.fi/tilastot-ja-selvitykset/ finns statistikuppgifter för apotekens yrkesbeteckningar, månadslönestatistik över EK:s olika avtalsbranscher och apotekens statistikpaket i pdf-form. En jämförelse av löneutvecklingen i olika branscher är besvärlig, eftersom de olika branscherna har höjt lönerna vid olika tidpunkt och beloppen och antalet lönehöjningar har varierat mellan branscherna.

4. Stipendier ur APTA-fonden

Ansökningstiden för stipendier löper ut 30.6.2012. Ansökningarna behandlas i augusti. Anvisningar och blanketten finns under adress https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti