17.6.2013

Medlemsinfo 6/2013

1. Ny tidpunkt för arbetsmarknadsseminariet, 2-4.10.2013
2. Löneräkningskurs
3. Förbundsmöte 18.10.2013

1. Ny tidpunkt för arbetsmarknadsseminariet, 2-4.10.2013

Då Viking Gabriella på våren måste tas in på skeppsvarvet var vi tvungna att skjuta fram tidpunkten för vårt arbetsmarknadsseminarium. Seminariet ordnas fortfarande i form av en kryssning till Stockholm. Båten och programmet är oförändrade, priset har däremot sjunkit och vi har nu fått bättre hytter.

De som anmälde sig till det inhiberande seminariet i maj, behöver inte vidta några som helst åtgärder, förbundet har varit i kontakt med dem och anmälningarna är i kraft också till seminariet i oktober. Vi hoppas naturligtvis, att de som inte kunde delta i maj nu kan göra det i seminariet 2-4.10.2013. Sista anmälningsdagen är 17.9.2013.

Programmet och anmälningsblanketten med prisuppgifter finns här.

På seminariet behandlas bl.a. det aktuella läget på arbetsmarknaden, förberedelser inför höstens förhandlingsrunda, Finlands ekonomiska utsikter, chefens rättigheter och skyldigheter, utveckling av apoteksverksamheten samt problem i anslutning till anställningsfrågor såsom byte av apotekare och sjukfrånvaro samt ändringarna av semesterlagen.

Du kan också på förhand skicka frågor som gäller anställningsförhållanden i samband med anmälningen över nätet eller under adress jukka.koskipirtti@apta.fi. Frågorna behandlas anonymt.

2. Löneräkningskurs

Torsdagen 10.10.2013 i Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka) kl. 10.00 – 16.30.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en bild av lönebestämmelserna om och de viktigaste principerna i anslutning till betalning av lön i apoteksbranschen. Under dagens lopp går vi igenom de kollektivavtalsenliga bestämmelserna om mertids- och övertidsarbete samt hur olika slag av frånvaro påverkar betalningen av lön (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv.).

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

 3. Förbundsmöte 18.10.2013

Arbetsgivarförbundets förbundsmöte hålls i Helsingfors i Finlands Apotekarförbunds festsal (ingång från lilla Robertsgatan 12 B, 3:e vån.) fredagen den 18 oktober 2013 klockan 14.00. Den egentliga möteskallelsen jämte fullmakter skickas senare till apotekarna.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti