17.10.2019

Medlemsinfo 1-4/ 2019

Medlemsinfo 22.10.2019

 • Kollektivavtalsförhandlingarna började 1.10.2019
 • Förbundsmötets beslut 18.9.2019
 • Preliminär uppskattning av socialförsäkringspremierna 2020
 • Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2020

Medlemsinfo 4.9.2019

 • Söckenhelger vid årsskiftet 2019–2020 och genomförandet av dem
 • Länkarna till enkäten Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna är aktiverade till slutet av september
 • Konkurrenskraftsavtalet har sagts upp för den farmaceutiska personalens del

Medlemsinfo 17.4.2019

 • Ändringen av semesterlagen ger arbetstagare rätt till extra dagar som kompletterar semestern om den intjänade semestern på grund av sjukfrånvaro är kortare än 4 veckor
 • Anvisningar för apoteksanställdas löneförhöjningar från och med 1.5.2019
 • Återanställningsskyldighet
 • Lönestatistiken 2018 har publicerats

Medlemsinfo 14.2.2019

 • Söckenhelgsförkortningar våren 2019
 • Inkomstregistret infördes 1.1.2019
 • Tillämpningsanvisningarna för ersättande arbete är klara
 • Anställning av sommarvikarier