24.8.2015

Medlemsinfo 8/2015

1. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2015
2. Arbetstiderna vid årsskiftet
3. Förbundsmöte 24.9.2015
4. Arbetsgivarförbundets kursutbud hösten 2015
5. Kurser som arrangeras i samarbete med Förbundet för Finsk Handel hösten 2015

1. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2015

De individuella lönerna och tabellönerna till arbetstagare på apotek liksom också arbetstidstilläggen höjs från 1.10.2015 med 0,4 %. Anvisningar om lönehöjningarna, tabellönerna och arbetstidstilläggen finns här.

2. Arbetstiderna vid årsskiftet

Söckenhelgerna förkortar den ordinarie arbetstiden för farmaceutrisk personal och arbetstagare på apotek på följande sätt:

– julaftonen (24.12), juldagen (25.12), nyårsdagen (1.1) och trettondagen (6.1) ger alla upphov till en arbetstidsförkortning.

Självständighetsdagen och annandag jul förkortar inte arbetstiden, eftersom de infaller på söndag och lördag.

Mera om hur arbetstidsförkortningarna verkställs finns här. 

3. Förbundsmötet 24.9.2015

Apotekens Arbetsgivarförbunds förbundsmöte hålls torsdagen den 24 september 2015 klockan 14.00 i Apotekarförbundets festsal (ingång från Lilla Robertsgatan 12 B, 3 våningen). Den egentliga möteskallelsen jämte fullmakt sänds till apotekarna i början av september.

4. Arbetsgivarförbundets kursutbud hösten 2015

Kurs i anställningsfrågor

Tisdagen 22.9.2015 kl. 10.00-16.30, Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthinkatu 16

På kursen behandlas de grundläggande frågor som ansluter sig till ingående av anställning, såsom vilka frågor som ska beaktas när ett arbetsavtal ingås. Syftet med kursen är därtill att lära sig hur man handlar rätt, när en anställning avslutas av individorsaker och vilken betydelse arbetsgivarens direktionsrätt har. På kursen repeteras också det förfarande som ska tillämpas när arbetskraften reduceras, och som ska tillämpas när det är fråga om uppsägningar, permitteringar eller ombildning till deltidstjänster av ekonomiska skäl och produktionsorsaker.

Pris 320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar kursmaterial, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Föreläsare är experter från Apotekens Arbetsgivarförbund. Bekanta dig med kursinnehållet här. Anmäl dig till kursen senast 8.9 här.

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro

Tisdagen 20.10.2015 kl. 10.00-16.00, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka)

Avsikten med kursen är att gå igenom de viktigaste typerna av frånvaro med hjälp av exempel. Vi tar upp bl.a. företagshälsovårdens betydelse och arbetsgivarens skyldigheter i anslutning till sjukfrånvaro. Vi går igenom spelreglerna för sjukfrånvaro samt förutsättningarna för lönebetalning och vad som avses med bestämmelserna i kollektivavtalet t.ex. om läkarkontroller. Vi repeterar också tillfällig frånvaro samt frånvaro när barn insjuknar.

Pris 320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Bekanta dig med det detaljerade kursprogrammet här. Föreläsare är expert, vicehäradshövding Kirsi Mäkinen från Apotekens Arbetsgivarförbund. Anmäl dig till kursen senast 12.10 här.

Löneräkningskurs

Onsdagen 11.11.2015 kl. 10.00 – 16.00, Tammerfors Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en bild av lönebestämmelserna om och de viktigaste principerna i anslutning till betalning av lön i apoteksbranschen. Under dagens lopp går vi igenom de kollektivavtalsenliga bestämmelserna om mertids- och övertidsarbete samt hur olika slag av frånvaro påverkar betalningen av lön (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv.). Dessutom går vi igenom olika lönehöjningssituationer samt hur semesterlönen räknas ut i olika situationer. Vi repeterar också förutsättningarna för lönebetalning under sjuktid.

Pris 320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Föreläsare är Apotekens Arbetsgivarförbunds experter. Bekanta dig med det detaljerade kursprogrammet här. Anmäl dig till kursen senast 30.10 här.

5. Kurser som arrangeras i samarbete med Förbundet för Finsk Handel hösten 2015

Avslutande av anställning av individgrunder

Tisdagen 29.9.2015 kl. 13.00-16.00

Södra kajen 10, Helsingfors, Auditoriet i konferenscentret på andra våningen.

Arbetsgivaren får enligt lagen säga upp ett tillsvidare gällande arbetsavtal endast på basis av sakliga och vägande skäl.  Lagen definierar vilket brott mot avtalet, försummelse eller agerande som kan vara av arbetstagaren beroende sakliga och vägande skäl för uppsägning.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Samarbetsförfarande

Onsdagen 29.10.2015 kl. 12.00-16.30

Södra kajen 10, Helsingfors, Auditoriet i konferenscentret på andra våningen.

Avsikten med kursen är att ge grunduppgifter och färdigheter om samarbetsförfarande i handelsbranschen.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.