28.8.2013

Medlemsinfo 7/2013

1. Förbundsmöte 18.10.2013
2. Kurser hösten 2013
3. Arbetstiderna vid årsskiftet
4. Ändringar av semesterlagen
5. Rättelse i apotekens handbok om frånvaro
6. Medlemsenkät 2013
7. PAM:s förtroendemannakurs skjuts fram

1.  Förbundsmöte 18.10.2013

Arbetsgivarförbundets förbundsmöte hålls fredagen den 18 oktober 2013 klockan 14.00 i Helsingfors i Finlands Apotekarförbunds festsal (ingång från Lilla Robertsgatan 12 B, 3:e våningen). Den egentliga möteskallelsen jämte fullmakter skickas senare till apotekarna. 

2.  Kurser hösten 2013

Arbetsmarknadsseminarium 2-4.10 – anmäl dig senast 17.9

Vi behandlar synnerligen aktuella frågor, bl.a. läget på arbetsmarknaden, förberedelserna inför höstens förhandlingsrunda, Finlands ekonomiska utsikter, chefens rättigheter och skyldigheter, utveckling av apoteksverksamheten, problem med anställningsfrågor i anslutning till byte av apotekare och vid frånvaro samt de nya ändringarna av semesterlagen.

De som anmälde sig till det inhiberande seminariet i maj, behöver inte vidta några som helst åtgärder, deras anmälningar är i kraft också för seminariet i oktober.

Programmet och anmälningsblanketten med prisuppgifter finns här.

Du kan också på förhand skicka frågor som gäller anställningsförhållanden i samband med anmälningen över nätet eller under adress jukka.koskipirtti@apta.fi. Frågorna behandlas anonymt.  

Löneräkningskurs

Torsdagen 10.10.2013 i Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka) kl. 10.00 – 16.30.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en bild av lönebestämmelserna om och de viktigaste principerna i anslutning till betalning av lön i apoteksbranschen. Under dagens lopp går vi igenom de kollektivavtalsenliga bestämmelserna om mertids- och övertidsarbete samt hur olika slag av frånvaro påverkar betalningen av lön (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv.).

Ytterligare uppgifter och anmälning här. 

3. Arbetstiderna vid årsskiftet

Söckenhelgerna förkortar den ordinarie arbetstiden för farmaceutisk personal och arbetstagare på apotek enligt följande: 

–  jälvständighetsdagen (6.12), juldagen (25.12), annandag jul (26.12), nyårsdagen (1.1) och trettondagen (6.1) ger alla upphov till förkortning av arbetstiden med en arbetsdag.

Julaftonen förkortar inte arbetstiden, eftersom julen berättigar till  endast två förkortningsdagar.

Mera uppgifter om hur förkortningarna verkställs finns härApot 7 Arbetstiderna vid årsskiftet (PDF, 0,04 MB)

4. Ändringar av semesterlagen

Vi påminner apoteken om ändringarna av semesterlagen. Karenstiden på 7 dagar då man insjuknar under semestern slopas från början av oktober. Ändringen gäller semester som hålls efter 1.10.2013.

Den andra ändringen gäller hur man räknar ut semesterlönen när arbetstiden och lönen på motsvarande sätt har ändrats efter 1.4.2013 för en arbetstagare med månadslön. Observeras bör att det till ändringen av lönen också kan hänföra sig en ändring av lönesättningen, t.ex. en deltidsanställning, för vilken betalas timlön, har ombildats till heltidsanställning med månadslön. Också i detta fall ska lönen räknas ut procentuellt.

De nya reglerna om hur man räknar ut lönen tillämpas redan nu, när en arbetstagares anställning upphör och semesterersättning betalas till honom för detta semesterkvalifikationsår. PM om de ändrade lagrummen och hur de tillämpas finns här. Apot 7 ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN (PDF, 0,19 MB)

5. Rättelse i apotekens handbok om frånvaro

I handboken om frånvaro för apoteksbranschen finns ett tryckfel på sidan 36. Vigseldagen samt 50- och 60-årsdagarna räknas inte som dagar likställda med arbetsdagar då semester intjänas. I den version av handboken som lagts ut på nätet är uppgiften korrekt. Vi beklagar felet.

6. Medlemsenkät 2013

Arbetstagarförbundet skickar en medlemsenkät till alla apotekare i början av hösten. Undersökningen utförs av Promenade Research Oy. Avsikten är att kartlägga medlemmarnas åsikter om förbundets verksamhet och tjänster samt hur man kan utveckla dem. Vi begär också apotekarnas åsikter om utveckling av kollektivavtalen och målen för kommande avtalsförhandlingar.

Enkäten skickas per e-post vecka 37. Vi hoppas på ett aktivt deltagande av alla våra medlemmar.

 7. PAM:s förtroendemannakurs skjuts fram

Arbetsgivarförbundet har kommit överens med PAM om att den branschvisa kompletteringskursen för förtroendepersoner i apoteken och som omfattas av arbetsgivarförbundets stöd (15–17.10) skjuts fram så att den hålls på Rantasipi Eden i Nokia 12–14.11.2013.

Med vänlig hälsning 

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti