5.9.2012

Medlemsinfo 6/2012

1. Förbundsmöte 12.10.2012
2. Kurser hösten 2012
3. Stipendier ur APTA-fonden
4. Arbetstiden vid årsskiftet

1. Förbundsmöte 12.10.2012

Arbetsgivarförbundets förbundsmöte hålls i Helsingfors i Finlands Apotekarförbunds festsal (ingång från Lilla Roberts-gatan 12 B, 3 vån.) fredagen den 12 oktober 2012 klockan 14.00. Den egentliga möteskallelsen jämte fullmakt skickas senare till apotekarna.

2. Kurser hösten 2012

Arbetsavtalskurs 

Fredagen 28.9.2012 i Tammerfors, Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, kl. 9.30 – 16.30.

Under dagen behandlas de viktigaste frågorna då maningår eller ändrar arbetsavtal. Du lär dig bl.a. hur man ska förfara vid uppsägning, hävning av avtal under prövotid osv. Vi går också igenom principerna då arbetskraft minskar av ekonomiska och produktionsorsaker med beaktande också av skyldigheterna enligt samarbetslagen. Kursen är avsedd för apotekare och provisorer som i apoteken handhar anställningsfrågor.

Anmälning och ytterligare uppgifter finns här.

Löneräkningskurs

Tisdagen 23.10.2012 på Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka) kl. 9.30 – 16.30.

 Vi tar upp de viktigaste frågorna om hur lönen fastslås och betalas utgående från bestämmelser i lagstiftningen och kollektivavtalen samt hur olika slag av frånvaro påverkar lönen.

Anmälning och ytterligare uppgifter finns här.

3. Stipendier ur APTA-fonden

Apotekens Arbetsgivarförbund behandlade på sitt styrelsemöte stipendierna och hur man söker dem. Denna gång fanns det inte ansökningar som fyllde villkoren för beviljande av stipendier. Styrelsen beslöt ändra ansökningsförfarandet så att man kontinuerligt kan söka stipendier. Ansökningarna behandlas på styrelsens följande möte. Villkoren för beviljande av stipendier, anvisningar och blankett finns under adressen www.apta.fi/APTA-rahasto.

4. Arbetstiderna vid årsskiftet

Söckenhelgerna förkortar den ordinarie arbetstiden för farmaceutisk personal och arbetstagare på apotek enligt följande:

 – självständighetsdagen (6.12), juldagen (25.12), annandag jul (26.12) och nyårsdagen (1.1).

Julaftonen förkortar inte arbetstiden, eftersom julhelgen berättigar till endast två förkortningsdagar. Trettondagen som infaller på söndag förkortar inte heller arbetstiden.

Mera om hur förkortningarna verkställs finns här.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti