23.8.2018

Medlemsinfo 7/2018

1. Förbundsmöte 11.10.2018 kl. 14
2. Apotekspottens storlek fastställs utifrån lönesumman för oktober
3. Snart är det dags att avta om kiky-timmar för 2019
4. Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar
5. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet

Förbundsmöte 11.10.2018 kl. 14

Apotekens arbetsgivarförbunds förbundsmöte ordnas i förhandlingscentrets auditorium vid Södra kajen 10 i Helsingfors torsdagen 11.10.2018 kl. 14.00 (ingång från Södra kajen 10.).

På mötet behandlas ärenden som nämns i punkt 11 i stadgarna.

Möteskallelsen inklusive fullmakter skickas till apotekarna den 21 september.

Välkommen!

Apotekspottens storlek fastställs utifrån lönesumman för oktober

Månads- och timlönerna för den farmaceutiska personalen höjs 1.1.2019 med en allmän förhöjning på 0,9 %. Utöver den allmänna förhöjningen tillkommer 1.1.2019 en apoteksspecifik pott på 0,8 % som delas ut till ca hälften av den farmaceutiska personalen.

Apotekspottens storlek (0,8%) fastställs utifrån lönesumman för den farmaceutiska personalen för oktober. Detta innebär att grunden för kalkylen utgörs av ett så normalt totalbelopp av månads- och timlöner för anställda 31.10.

Detaljerade anvisningar för lönesumman och fördelningen finns här.

I slutet av året kommer vi med detaljerade anvisningar för löneförhöjningarna i januari.

Snart är det dags att avta om kiky-timmar för 2019

Kom ihåg att föra lokala förhandlingar om de allmänna principerna för förlängningen av den årliga arbetstiden före utgången av november. I förhandlingarna avtalar parterna om sättet för genomförandet av förlängningen nästa år. 

Den årliga arbetstiden för en heltidsanställd person med månadslön förlängs med 24 timmar 2019. Förlängningen av en deltidsanställds årliga arbetstid beror på arbetstiden. Förlängningen sker proportionerligt även när arbetstiden ändras under kalenderåret.

Anvisningarna för förlängning av arbetstiden finns här

Förlängningen av den årliga arbetstiden gäller alla anställda med månadslön, inklusive farmacistuderande, praktikanter, anställda på partiell vårdledighet etc. Förlängningen gäller inte timavlönade anställda.

Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar

Koncist om frånvaro och löneräkning

Fre 28.9.2018, Uleåborg kl. 9.30–16.30 Sokos Hotel Arinas kongresslokal (Kauppakeskus Valkea, Isokatu 25)

Priset på utbildningen är 340 € + moms 24 %, för icke-medlemmar 440 € + moms 24 %. Priset inkluderar utbildningsmaterial, frukost, lunch och eftermiddagskaffe.

Utbildarna är Aptas experter.

Anmäl dig till utbildningen

Arbetstidsdag

ons 31.10.2018 kl. 10.15 – 16.30, Taitotalos kongresscenter, Helsingfors (Gjuterivägen 8)

Priset på utbildningen är 340 € + moms 24 %, för icke-medlemmar 440 € + moms 24 %. Priset inkluderar utbildningsmaterial, frukost, lunch och eftermiddagskaffe.

Utbildarna är Aptas experter.

Anmäl dig till utbildningen

Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet

Kring årsskiftet förkortas den farmaceutiska personalens och apoteksanställdas regelbundna arbetstid av följande söckenhelger:

– självständighetsdagen (tors 6.12)
– juldagen (tis 25.12)
– annandag jul (ons 26.12.)
– nyårsdagen (tis 1.1)

Julafton förkortar inte arbetstiden, eftersom julen medför endast två förkortningar. 

Trettondagen förkortar inte arbetstiden, eftersom den infaller på en söndag.

Ytterligare information om förkortningen finns här