14.9.2017

Medlemsinfo 6/2017

1. Kollektivavtalsförhandlingarna började med sondering
2. På grund av kollektivavtalsförhandlingarna kan det förekomma avbrott i medlemsrådgivningen
3. Kom ihåg att avtala om konkurrenskraftstimmarna för 2018 före utgången av november
4. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet
5. Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2018
6. Datumet för farmaciförbundets fackutbildning i år har ändrats
7. Förtroendemanna- och utbildningsavtalet mellan Apta och Pam trädde i kraft 1.9.

1. Kollektivavtalsförhandlingarna började med sondering

Apta och Farmaciförbundet hade sitt första möte fredagen 1.9. Stämningen på mötet var god. Förhandlingarna fortsätter torsdagen 19.9. Vi informerar er om förhandlingarnas framskridande i kommande meddelanden.

2. På grund av kollektivavtalsförhandlingarna kan det förekomma avbrott i medlemsrådgivningen

På grund av kollektivavtalsförhandlingarna kan det förekomma avbrott i medlemsrådgivningen. Om du inte når oss per telefon kan du skicka e-post. Vi återkommer när det är möjligt.

3. Kom ihåg att avtala om konkurrenskraftstimmarna för 2018 före utgången av november

Kom ihåg att starta lokala förhandlingar om de allmänna principerna för förlängningen av den årliga arbetstiden före utgången av november och avtala om hur förlängningen ska ske nästa år.

Den årliga arbetstiden för en heltidsanställd person med månadslön förlängs med 24 timmar 2018. Förlängningen av en deltidsanställds årliga arbetstid beror på arbetstiden. Förlängningen sker proportionerligt även när arbetstiden ändras under kalenderåret.

Anvisningarna för förlängning av arbetstiden finns här.

Förlängningen av den årliga arbetstiden gäller alla anställda med månadslön, inklusive farmacistuderande, praktikanter, anställda på partiell vårdledighet etc. Förlängningen gäller inte timavlönade anställda.

4. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet

Kring årsskiftet förkortas den farmaceutiska personalens och apoteksanställdas regelbundna arbetstid av följande söckenhelger:
• självständighetsdagen (ons 6.12)
• juldagen (mån 25.12)
• annan dag jul (tis 26.12)
• nyårsdagen (mån 1.1)

Julafton och trettondagen förkortar inte arbetstiden, eftersom de infaller på lördag och söndag.

Ytterligare information om förkortningen finns här.

5. Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2018

Apta och Farmaciförbundet samt Apta och PAM har avtalat om fackutbildning som omfattas av arbetsgivarstödet för nästa år. Om kurserna avtalas med personalrepresentanten för ett kalenderår i taget. Man kan avtala om deltagande i flera kurser med arbetsgivaren.
Om en personalrepresentant deltar i en kurs som godkänts av utbildningsarbetsgruppen och som avtalats med arbetsgivaren ersätts så kallat inkomstbortfall för regelbunden arbetstid. Med andra ord avdras inte normal månadslön inklusive arbetsspecifika eller personliga tillägg. Arbetstidstillägg eller söndagsersättningar betalas inte. Rese-, logi-, måltidsersättningar eller dagtraktamenten betalas inte heller.

FARMACIFÖRBUNDETS FÖRTROENDEMANNAUTBILDNING 2018

Förtroendemannadagar (1 d):
Kouvola 23.1
Kuopio 24.1
Jyväskylä 25.1
Åbo 30.1
Tammerfors 7.2
Seinäjoki 8.2
Uleåborg 9.2
Helsingfors 13.2

Grundkurs för förtroendemän (2 d) 22 –23.3

Utbildning i förhandlingskompetens (1 d) 17.5 eller 26.9
• Utbildningen i förhandlingskompetens är avsedd för förtroendemän som ännu inte deltagit i denna utbildning. Syftet är att man endast deltar en gång i utbildningen.

Fortsättningskurs för förtroendemän (2 d) 10–11.10

Konkurrenskraftsavtalet: Lokala avtal och utbildning i ekonomi (1 d) 17.4 eller 3.10 eller 7.11

Arbetsgivaren kan annullera en förtroendemans deltagande i kursen/kursperioden av vägande skäl relaterade till organiseringen av arbetet. En sådan situation kan uppstå om till exempel en anställd insjuknar strax innan kursen börjar.
Om förtroendemannens deltagande i kursen orsakar stora problem för apoteket ska arbetsgivaren underrätta förtroendemannen om detta så fort som möjligt, dock senast 10 dagar innan kursen börjar.

SERVICEFACKET PAM:s FÖRTROENDEMANNA- OCH ARBETARSKYDDSUTBILDNING 2018

Grundkurs för förtroendemän (5 d)
• 16–18.1 och 14–15.2 Helsingfors
• 6–8.3 och 11–12.4 Tammerfors
• 28–30.8 och 19–20.9 Uleåborg

Grundkurs i arbetarskydd (5 d)
• 16–18.1 och 14–15.2 Helsingfors
• 6–8.3 och 11–12.4 Tammerfors
• 28–30.8 och 19–20.9 Uleåborg

Fortutbildning för apotekens förtroendemän (2 + 1 d)
• 7–9.5 Petäys

Som en övergångsbestämmelse i det nya förtroendemanna- och utbildningsavtalet har vi avtalat om att man 2018 undantagsvis kan delta i fortutbildningen utan att delta i den fördjupande kursen. År 2018 ordnas ingen separat fördjupande kurs.  Fortutbildningskursen innehåller en kursdag som fokuserar på lokala avtal baserade på konkurrenskraftsavtalet.

Arbetsgivaren kan annullera en förtroendemans deltagande i kursen/kursperioden av vägande skäl relaterade till organiseringen av arbetet. En sådan situation kan uppstå om till exempel en anställd insjuknar strax innan kursen börjar.
Om förtroendemannens deltagande i kursen orsakar stora problem för apoteket ska arbetsgivaren underrätta förtroendemannen om detta så fort som möjligt, dock senast 14 dagar innan kursen börjar.

6. Datumet för farmaciförbundets fackutbildning i år har ändrats

Tillsammans med Farmaciförbundet har vi avtalat om att fackutbildningen i lokala avtal och apoteksekonomins grunder för i år 22.11.2017 om vilken vi avtalade om förra hösten och som omfattas av arbetsgivarstödet flyttas framåt med en dag. Den nya tidpunkten är 23.11.2017.

7. Förtroendemanna- och utbildningsavtalet mellan Apta och Pam trädde i kraft 1.9.

Förbundens styrelser godkände enhälligt förtroendemanna- och utbildningsavtalet för apoteksanställda. Avtalet trädde i kraft 1.9.2017 och utgör en del av kollektivavtalet. Läs mer om avtalet här. När det gäller utbildningsavtalet omfattar avtalet ovan nämnda utbildningar som omfattas av fackstödet 2018.

Avtalet baserar sig på centralförbundsavtalet som EK har sagt upp.