22.12.2015

Medlemsinfo 17/2015

1. Beskattningsvärdet på ersättningar för resekostander och natura förmåner 2016
2. Förnyande av certifikatkort för hälsovårdens yrkesutbildade personal
3. Ny assistent i förbundet
4. Välmående genom ledning – gratis kurs i Helsingfors och Uleåborg för apotekare och chefer i apotek

1. Beskattningsvärdet på ersättningar för resekostander och natura förmåner 2016

  • partiellt dagtraktamente 19 euro (arbetsresan varar över 6 timmar)
  • heldagtraktamente 40 euro (arbetsresan varar över 10 timmar)
  • kilometerersättningen för användning av egen bil är 43 cent/km

Ytterligare uppgifter om kilometerersättningarna och dagtraktamenten finns här: https://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Kilometerersattning_och_dagtraktamente

Beskattningsvärdena för natura förmåner finns här: https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Skatteforvaltningens_beslut/Skatteforvaltningens_beslut_om_de_grunde(38872)

2. Förnyande av certifikatkort för hälsovårdens yrkesutbildade personal

Certifikatkortet är personligt och det ska förnyas vart femte (5) år. Förnyandet av certifikatkortet sker vid registreringsplatserna. Apoteken kan fungera som registreringsplatser eller så kan man personligen ansöka om kortet via den offentliga registreringsplatsen för hälsovård. Apotekarförbundet har tidigare på hösten gett apoteken anvisningar om registreringen av certifikatkort.

Apoteken kan ansöka om att bli registreringsplatser, men för detta krävs särskilt utbildning om certifikatkorten. Apotekarförbundet ordnar i samarbete med Befolkningsregistercentralen registreringskurser. Man kan delta i utbildningen på distans, som förutsätter videoförhandlingsutrustning. Följande utbildningstillfälle ordnas 13.1.2016 kl. 12.30-15.00. Ytterligare uppgifter får man från Befolkningsregistercentralen eller Apotekarförbundet.

Arbetstagaren själv svarar för kostnaderna för förnyandet av certifikatet, om man inte lokalt avtalat annat i apoteken. Certifikatet är gratis, men registreringsplatserna kan av arbetstagaren direkt debitera kostnader som orsakas av förnyandet av certifikaten, s.k. självkostnadspris.

I princip är den tid som åtgår till att förnya certifikatet inte arbetstid. Man kan lokalt i apoteken avtala annat om detta.

Ifall apoteket använder en registreringsplats i ett annat apotek och arbetsgivaren vill ersätta de kostnader som uppstår för arbetstagaren av att förnya certifikatet, kan dessa apotek sinsemellan komma överens om tidtabellen för förnyandet och betalningsarrangemangen.

3. Ny assistent i förbundet

Apotekarnas Arbetsgivarförbunds långvariga assistent Maria Sandström går i pension från 1.1.2016. Marias uppgifter övergår till assistent Leena Huovinen Leena Huovinen börjar sköta medlemsfrågor och andra assistentuppgifter från och med 21.12.2015. Leenas kontaktuppgifter är:

leena.huovinen(at)kauppa.fi, telefon 09 1728 5114.

4. Välmående genom ledning – gratis kurs i Helsingfors och Uleåborg för apotekare och chefer i apotek

Apotekarnas Pensionskassa ordnar regionala kurser om välmående på arbetsplatserna genom ledning för chefer i apoteken. Kursens tema är hur vi lyckas öka välbefinnandet genom ledning, hur vi kan dra nytta av företagshälsvården och hur vi klarar av utmaningar på arbetsplatsen.

Kurserna är en del av det arbete som Apotekens Pensionskassa gör för att främja välmåendet på arbetsplatserna. Förläsare är experter från Arbetarskyddscentralen. Ytterligare uppgifter om kurserna finns på Apotekens Pensionskassas webbplats.

4.2.2016, kursen i Helsingfors

18.3.2016, kursen i Uleåborg